Ārpusstundu pasākumi

22/01/2024

Caurviju prasmes mācību moduļos

Valmieras Gaujas krasta vidusskolas – attīstības centra profesionālās pamatizglītības programmu izglītojamie Vaidavā ik gadu ļoti gaida tradicionālo pasākumu “Caurviju prasmes mācību moduļos”. Tradicionālais pasākums vienmēr notiek 2. semestra sākumā, janvārī,  pirms 3. kursu  eksāmenu sesijas, kas sāksies 19. februārī. Pasākumu ar lielu atbildības sajūtu  vada izglītojamie.  Šogad  darba grupu vadītāji bija: Aleksandra Smirnova (virtuves darbiniece 2. kurss), Lolita Stepanova (pārdevēja […]
22/01/2024

Jaunieši darba tirgū!

19.janvārī Valmieras Gaujas krasta vidusskolā – attīstības centrā viesojās Prakse.lv projektu vadītāja Karīna Kurmeļeva, kura novadīja karjeras atbalsta semināru 10.-12.klašu skolēniem “Jaunietis darba tirgū”. Seminārā jaunieši aktīvi līdzdarbojās, atbildēja uz digitālās anketas jautājumiem un pārrunāja iegūtos datus par jauniešu zināšanām karjeras jautājumos. Pēc aptaujas datiem  31% vidusskolēnu plāno pēc skolas turpināt mācības un apvienot tās ar darbu. Daži skolēni dalījās […]
22/01/2024

Veselība un es

Šajā mācību gadā viena no skolas prioritātēm ir veselīgu paradumu izkopšana. 17. janvārī 5.-9 klašu skolēniem notika pasākums “Veselība un es. Skolēniem bija iespēja gan atsvaidzināt, gan papildināt savas zināšanas, prasmes un iemaņas par veselības uzturēšanu un stiprināšanu. Skolēni darbojās darbnīcās – veidoja ēdienkarti, ievērojot veselīga uztura principus, mācījās apģērba kopšanu, analizēja savus miega paradumus, ikdienas higiēnas paradumus, veica veselību […]
17/01/2024

17. janvārī, sadarbojoties vidusskolas skolotājām, 10.-12. klašu skolēni godinājā 1991. gada janvāra notikumus. Pārrunājām tā laika notikumus, skolotājas stāstīja atmiņas, arī daži jaunieši pastastīja par ģimenes locekļu dalību barikādēs. Kamēr vārījās zupa, puiši iekūra ugunskuru, lai varam kaut nedaudz sajust tā laika aukstumu, jo arī 1991. gada janvāris bija auksts. Tā laika barikāžu dalībniekiem nedēļa varēja šķist kā mūžība. Mēs […]