Ārpusstundu pasākumi

22/10/2021

Tikumi un vērtības

Audzināšana ir mērķtiecīgi organizēta izglītības procesa neatņemama sastāvdaļa, izglītojamā vispusīgas, tajā skaitā tikumiskās attīstības veicināšana un attieksmju veidošana. Audzināšana ir virzīta uz vērtību sistēmas veidošanos un tikumu izkopšanu (vērtībizglītošanu) attiecību veidošanai, sadarbībai, pilsoniski atbildīgai un veiksmīgai dzīvei sabiedrībā. Mācību satura ietvaru veido tikumi, caurviju prasmes, izpratne un pamatprasmes mācību jomās. Skolēna mācīšanās rezultāts ir lietpratība, ja mācību procesā skolotājs integrē […]
14/10/2021
Aristotelis

Aristotelis

No 11. līdz 13. oktobrim  norisinājās jau par tradīciju kļuvusī Aristoteļa nedēļa. Nedēļas sākumā 10.klases skolniekiem tika dota iespēja iejusties tēlos, kurus izvēlējās 11. un 12. klases skolēni. Šī iejušanās izpaudās kā pārģērbšanās tēlam atbilstošā apģērbā. Trešdien, 13. oktobrī  skolas internātā L. Paegles 20  desmitos apciemoja  pats Aristotelis, kuram bija jādod zvērests, ka apzinīgi pildīs vidusskolēna pienākumus. 11. un 12. […]
13/10/2021

Mūsu labie darbi !

Ceturtdien, 7.oktobrī, 1./3.c, 1./5.d, 6./7.d klašu skolēni savā puķu dobē stādīja tulpju, narcišu un krokusu sīpolus. Labo darbu nedēļas ietvaros skolēni un skolotājas lasīja ozolzīles kafijas un zīļu našķu ražotnei “Ozolspēks”. Pēc padarītiem darbiem, skolēni izbaudīja krāšņo rudens lapu priekus. Paldies vecākiem, kuri piedalījās ziedu sīpolu dāvināšanā. Sadarbībā ar skolēnu vecākiem padarītie darbiņi pavasarī priecēs gan skolēnus, gan skolotājas, gan […]
13/10/2021
Neonija

Sajūtu un fantāziju zeme“’Neonija”

Skolas ekskursijas dienā, 22.septembrī,1./3.c, 1./5.d, 6./7.d klašu skolēni un skolotājas apmeklēja sajūtu un fantāzijas zemi “Neoniju”. Bērniem bija iespēja dzirdēt putnu dziesmas, saklausīt skaņas, ko rada ūdens čaloņa, sajust gaisā virmojošajās vibrācijās. Sēžot uz soliem, izbaudīt krāsaino gaismu spēļu valdzinājumu skaņās un košajās krāsās. Sadzirdēt ūdenskritumu tecēšanu un pilošas gleznas. “Neonija” zeme, kurā katrs var rast mieru, sajust sevi, sadzirdēt […]