Ārpusstundu pasākumi

22/10/2021

Uzdevums

Tuvojas Latvijas dzimšanas diena! Laika posmā no 25.10. – 29.10. uzdevums – katram skolēnam izveidot radošo darbu ” Mana Latvija”. Tā var būt kolāža, prezentācija, dzejolis, pasaka, fotostāsts – jebkas radošs, kā tieši Tu redzi Latviju. Darbiņi jāiesūta līdz nedēļas beigām internāta skolotājiem. Vari veidot patstāvīgi vai kopā ar vecākiem! Direktores vietnieces izglītības jomā Līga Vaite un audzināšanas jomā Ina […]
22/10/2021

Tikumi un vērtības

Audzināšana ir mērķtiecīgi organizēta izglītības procesa neatņemama sastāvdaļa, izglītojamā vispusīgas, tajā skaitā tikumiskās attīstības veicināšana un attieksmju veidošana. Audzināšana ir virzīta uz vērtību sistēmas veidošanos un tikumu izkopšanu (vērtībizglītošanu) attiecību veidošanai, sadarbībai, pilsoniski atbildīgai un veiksmīgai dzīvei sabiedrībā. Mācību satura ietvaru veido tikumi, caurviju prasmes, izpratne un pamatprasmes mācību jomās. Skolēna mācīšanās rezultāts ir lietpratība, ja mācību procesā skolotājs integrē […]
14/10/2021
Aristotelis

Aristotelis

No 11. līdz 13. oktobrim  norisinājās jau par tradīciju kļuvusī Aristoteļa nedēļa. Nedēļas sākumā 10.klases skolniekiem tika dota iespēja iejusties tēlos, kurus izvēlējās 11. un 12. klases skolēni. Šī iejušanās izpaudās kā pārģērbšanās tēlam atbilstošā apģērbā. Trešdien, 13. oktobrī  skolas internātā L. Paegles 20  desmitos apciemoja  pats Aristotelis, kuram bija jādod zvērests, ka apzinīgi pildīs vidusskolēna pienākumus. 11. un 12. […]
13/10/2021

Mūsu labie darbi !

Ceturtdien, 7.oktobrī, 1./3.c, 1./5.d, 6./7.d klašu skolēni savā puķu dobē stādīja tulpju, narcišu un krokusu sīpolus. Labo darbu nedēļas ietvaros skolēni un skolotājas lasīja ozolzīles kafijas un zīļu našķu ražotnei “Ozolspēks”. Pēc padarītiem darbiem, skolēni izbaudīja krāšņo rudens lapu priekus. Paldies vecākiem, kuri piedalījās ziedu sīpolu dāvināšanā. Sadarbībā ar skolēnu vecākiem padarītie darbiņi pavasarī priecēs gan skolēnus, gan skolotājas, gan […]