Ārpusstundu pasākumi

10/09/2021
Esmu zinošs un drošs

Drošības dienas pasākums „Esmu zinošs un drošs”

Septembris Valmieras Gaujas krasta vidusskolā – attīstības centrā ir „Drošības mēnesis”. Trešdien, 8.septembrī, skolas sporta laukumā norisinājās drošības pasākums 1.-4.klašu skolēniem „Esmu zinošs un drošs”, kura laikā tika atkārtoti drošības noteikumi tādās jomās kā ugunsdrošība, ceļu satiksmes drošība, elektrodrošība, pirmās palīdzības sniegšana, kā rīkoties ugunsgrēka gadījumā, kā rīkoties, ja saskaries ar vardarbību. Skolēni kopā ar skolotāju pa drošības stacijām pārrunāja […]
06/09/2021
Bibliotēkas atklāšana

Skolā jauna bibliotēka

Š.g. 3. septembrī  skolā notika jaunās Bibliotēkas telpas svinīga atklāšana. Skolotāja Maiga Paegle prezentēja savu  grāmatu “Lasīt ir viegli”, bet skolotāja Līga Vaite – rakstu “Supervīzijas darba metodes izglītības vidē” no krājuma “Supervīzija izglītības vidē”. Direktore Iveta Kļaviņa teica uzrunu, deva vārdu ciemiņiem –  Valmieras novada pašvaldības domes priekšsēdētājam Jānim Baikam,  Valmieras novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietniekam Ričardam Gailumam, Valmieras bibliotēkas pārstāvei […]
06/09/2021

Bibliotēkas pasākumi septembrī

Zinību diena – dzejā un prozā… Jauno bibliotēkas telpu atklāšana – 3.septembris Bērnu un Jauniešu Žūrija 2021 ir klāt! Bibliotekārās stundas „Bibliotēkā dzīvo grāmatas” 13.- 17.septembris – Dzejas dienas skolā… 23.septembris – Miķeļdiena.. Izstāde „Ābece” Jaunāko grāmatu izstāde Mācību grāmatu izsniegšana
09/06/2021
10. UN 11. klases sveiciens

10. un 11. klases sveiciens

10. un 11. klases sveiciens skolas 12. klases absolventiem: