03/06/2021

Izstrādāts buklets par projekta norisēm

Tā kā projekts ir noslēdzies, katra partnerorganizācija var paveikt sev sākotnēji izvirzītos uzdevumus. Tallinas Heleni skolas kolēģi ir sagatavojuši bukletu par projektu, kurā ir informācija par visām partnerskolām, projekta mērķiem un uzdevumiem, kā arī par īstenotajām mobilitātēm. Ar bukleta tekstu angliski var iepazīties šeit: Brochure_Lab_1
01/06/2021

Video par projekta mobilitātēm

Projekta laikā ieguvām un iemācījāmies ļoti daudz, satikām jaunus draugus, apmeklējām neredzētas vietas, viesojāmies tur, kur bez projekta noteikti nebūtu viesojušies. Somijas Sotunki skolas kolēģi sagatavojuši ļoti sirsnīgu un jauku video  atskatu visās mobilitātēs. Video skatāms šeit:
01/06/2021

Projekta izvērtējums

Projektā piedalījās 95 PMP riska jaunieši, kas 2020./2021.m.g. mācījās Valmieras Gaujas krasta vidusskolas – attīstības centra 5.-12.klasēs. Izvērtējot dalībnieku iegūto projekta laikā, dalībnieki paši atzina, ka ir uzlabojušās viņu sociālās prasmes un spēja sadarboties, ir uzlabojušās labvēlīgu un konstruktīvu konfliktu atrisināšanas prasmes, ir gūts priekšstats par daudzveidīgu fizisku aktivitāšu pieejamību Valmierā un tās apkaimē, ir paaugstinājies tolerances un iecietības līmenis […]
29/05/2021

Satiekas projektu realizētāji

28.maijā Valmieras Gauja skrasta vidusskolā – attīstības centrā satikās Valmieras jauniešu iniciatīvu projektu realizētāji – nevaldības organizācijas “Kopā varam!”, “Piedzīvojumu gars”, VDMV un Valmieras pilsētas un Burtnieku novada jauniešu iniciatīvu projektu koordinatores. Nevaldības organizāciju sektors Valmierā ir ļoti plaši un aktīvi pārstāvēts, taču diemžēl nav vienotas platformas un veida, kā uzzināt par citu organizāciju darbību, uzzināt, kas vispār šajā laukā […]