27/11/2020

Spēkavīru sacensības

Spēkavīru sacensības par godu Lāčplēša dienai.
17/11/2020

Prezentējam savu skolu citiem

5.klases skolēni sadarbībā ar matemātikas skolotāju I.Berkoldi, klases audzinātāju L.Zakrevsku un angļu valodas skolotāju B.Teteri sagatavojuši un rāda pārējiem projekta dalībniekiem visu, ko māk –  stāsta gan par savu skolu, gan par matemātiku, gan arī demonstrē savu aktieru talantu. Noskatījāmies arī pārējo skolu prezentācijas. Tagad mums ir tik daudz draugu arī citās projekta valstīs! Nevaram vien sagaidīt, kad ar visiem […]
17/11/2020

Piešķirta pašvaldības balva

Valmieras pilsētas pašvaldība 2020. gadā ir nolēmusi apbalvot izglītības iestāžu tehniskos darbiniekus par  godprātīgu darbu un pozitīvu attieksmi pret ikdienas pienākumiem. Valmieras Gaujas krasta vidusskolā – attīstības centrā kolēģu balsojumā par labākajiem darba darītājiem tika atzīti 3 darbinieki – Daira Žondaka,  Vitālijs Binders un Zaiga Gredzena. Remontstrādnieks Vitālijs Binders balvu saņem par profesionalitāti, pozitīvu, radošu un atbildīgu attieksmi pret darbu […]
17/11/2020

Diskutējam par aprobējamiem materiāliem

Publicēts 17.11.2020. Diskutē par aprobācijā nodoto mācību un metodisko līdzekļu pielietojumu  SIA “Uzdevumi.lv” kopš 2020./2021. mācību gada sākuma portālā www.uzdevumi.lv pedagogiem piedāvā jaunā mācību satura materiālus, kas balstīti kompetenču pieejā un atbilst jaunajam mācību standartam. Materiāli izstrādāti ESF projekta “Digitālo mācību un metodisko līdzekļu izstrāde Uzdevumi.lv modernizācijai” (vienošanās Nr. 8.3.1.2/19/A/005) ietvaros un nodoti aprobācijai 6 Latvijas izglītības iestādēs. Šī gada 12.novembrī tiešsaistē […]