24/01/2021

Pirmie pavasara ziedi podiņos

Kamēr ārā vēl puķes neplaukst, ko lai dara? Jāveido puķes pašiem! Un 4.a klases skolēniem tas lieliski izdodas! Re, cik daudz dažādu un krāsainu puķu podiņos izaudzis! Un tas nekas, ka no papīra. galvenais – ir skaisti!
16/01/2021

Ziemas avīze

2020./2021. mācību gada Ziemas avīze
08/01/2021

Ievads projekta darbā

Projekta sākuma posmā katrai partnerorganizācijai bija uzdevums veikt izpēti – kāda ir situācija partnervalstīs ar sociālo prasmju apguvi un vizuālās mākslas prasmju apguvi:  kādas ir skolēnu un skolu stiprās un uzlabojamās puses, kādas prasmes nepieciešams uzlabot, kādus rezultātus sagaidām. Bija ļoti interesanti un vērtīgi iepazīties ar partnervalstu sagatavoto materiālu un diskutēt par kopīgo un atšķirīgo. Ko mēs vēlamies sagaidīt no […]
07/01/2021

Konkurss par vieglatlētiem

Vienmēr ir patīkami saņemt balvas! Šis ir mirklis no balvu saņemšanas par dalību Latvijas Vieglatlētikas savienības zīmējumu konkursā. Skolēniem bija uzdevums izkrāsot pasaules vieglatlētus. Modris Dimza 3./5.b klase — uzvarētāja godā!