14/05/2019

Vecāku atbalsta grupas nodarbība

Vecāku atbalsta grupā tiksimies jau trešo reizi, apspriežot jautājumus, kas saistīti ar bērnu ar īpašām vajadzībām dzīvošanu ģimenē un iedzīvošanos skolā un sabiedrībā. Turpināsim risināt problēmas un sniegt konstruktīvu atbalstu viens otram. Aicinām visus vecākus, kam ir sakrājušies šādi vai līdzīgi jautājumi, pievienoties! Atbalsta grupā šoreiz būs arī iespēja tikties ar Valmieras pilsētas pašvaldības Ģimenes atbalsta nodaļas vadītāju Sanitu Strazdiņu. […]
07/05/2019

Triju Zvaigžņu ordenis Dainai Liepiņai

Valmieras Gaujas krasta vidusskolas – attīstības centra metodiķe Daina Liepiņa 3.maijā saņēma augstāko valsts apbalvojumu Triju Zvaigžņu ordeni. Paldies Dainai par pašaizliedzīgo darbu ilgu gadu garumā! Skolotāja vārdā dziesma Kūpin kūpa, bet nedega Laiska kurts uguntiņš; Kad es kūru, tad man dega, Ritenē griezdamies. (latv.t.dz.) Šī tautasdziesma ļoti precīzi raksturo Valmieras Gaujas krasta vidusskolas – attīstības centra ilggadējās vadītājas Dainas […]
05/05/2019

Pieteikums apstiprināts!!!

Saņemta priecīga ziņa, ka projekta pieteikums ir apstiprināts! Tas nozīmē, ka varam sākt strādāt, lai īstenotu paredzētās aktivitātes: 1) mobilitāšu īstenošanu visās partnervalstīs, 2) metodiska materiāla izstrādi par karjeras izglītību. Paredzēts, ka vizītēm katrā valstī ir savs temats, kura apguve sekmēs kopējo mērķu sasniegšanu. Pirmās vizītes laikā skolēni apgūs karjeras izvēles nepieciešamību skolās un metodiku, kā skolēniem novērtēt savas vēlmes, […]
30/04/2019

Projekta pieteikums apstiprināts!

Ir saņemta laba ziņa! Izvērtējot visus iesniegtos projektu pieteikumus un jauniešu ieinteresētību, Valmieras novada fonds un Jauniešu ideju laboratorija nolēma  ATBALSTĪT MŪSU SKOLĒNU DOMES PROJEKTU!!! Paldies visiem projekta veidotājiem, un ķeramies pie aktivitāšu īstenošanas! Tas ir – veidosim afišu, informēsim skolēnus, gatavosim aktivitātes!