05/10/2020

Logo konkurss

Lai projekts būtu atpazīstams, tam ir vajadzīgs logo. Projekta logo izstrādāja 10.klases skolēni mācību stundas “Projektu darbs” ietvaros, ievērojot šādus kritērijus: logo jābūt ietvertiem ar matemātiku saistītiem jēdzieniem – zīmēm, simboliem, tekstam, logo jāparāda, ka projekts ir saistīts ar dažādām valstīm, un jāiesaista visu dalībvalstu informācija. 10.klase izstrādāja vairākus logo, bet, tā kā katrā no tiem bija kāds l;abs elements, […]
05/10/2020

Projekta komandas sanāksme

Tā kā projekts ir sācies, bet viens pie otra ciemos aizbraukt un mācīties nevaram, projekta koordinatori ierosināja satikties attālināti –  sistēmā Zoom. Uz pirmo sanāksmi aicināja projekta valstu koordinatorus. Ko mēs darījām sanāksmē? iepazināmies viens ar otru, pastāstījām par savu valsti un savu skolu, vienojāmies ar paveicamo darbu un sadalījām pienākumus, kurš būs par ko atbildīgs, nospraudām konkrētus datumus pirmajiem […]
28/09/2020

Atzīmējam Pasaules Nedzirdīgo dienu

Jau vairākus gadus Valmieras Gaujas krasta vidusskola – attīstības centrs organizē latviešu zīmju valodas apguves kursus. Šogad kursos mācās visdažādāko profesiju pārstāvji – pedagogi, ārsti, dažādu pašvaldības iestāžu darbinieki, arī cilvēku ar dzirdes traucējumiem ģimenes locekļi. Dalībnieki ierodas no dažādām Latvijas vietām, pat no Madonas un Rīgas. Šogad kursu ietvaros 25.septembrī  nosvinējām arī Pasaules Nedzirdīgo dienu. Pie mums viesojās Latvijas […]
24/09/2020

Aicinām uz Vidzemes reģiona izglītības vadītāju diskusiju 21.10.2020.

Viena no šodienas izglītības darba aktualitātēm ir iekļaujošās izglītības nodrošināšana. Tā kā šajā jomā ir ļoti daudz jautājumu, Valmieras Gaujas krasta vidusskola – attīstības centrs sadarbībā ar IZM Izglītības departamentu un Valmieras Izglītības pārvaldi aicina Vidzemes reģiona izglītības darba vadītājus – skolu administrāciju un izglītības pārvalžu pārstāvjus – uz diskusiju par iekļaujošās izglītības jautājumiem.