11/08/2020

2.diena – nākotnes cilvēks jeb mūsu iekšējās pasaules attīstīšana

Andžeja Reitera nodarbība izvērtās par īstu svaiga gaisa malku: runājām par garīgumu pasaulē un sevī, apkārtējo norišu pieņemšanu, vīziju par nākotnes cilvēku.
10/08/2020

1.diena – ģimene un mīlestība

Personības izaugsmes trenera Alekša Daumes vadībā mācījāmies ieklausīties citos un noteikt dažādās mīlestības valodas. Kas ir tas, ko prasa mūsu bērni? Vai tas, kā izskatās, ir tas, ko viņi patiešām vēlas? Kā veidot komandu, lai pēc iespējas efektīvi izvirzītu mērķus un sasniegtu iecerēto? Kas ir mūsu komandas spēks un iespējas? Un, izrādās, labas komandas pamatprincipi ir tikai 9, un tos […]
09/08/2020

Projekta pieteikums apstiprināts!

Pašā vasaras vidū saņēmām ļoti labu ziņu – projekta pieteikums ir apstiprināts! Tas nozīmē, ka 26 mūsu iestādes pedagogi varēs doties uz kādu no Eiropas Savienības valstīm, lai apmeklētu pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas. Programmu saturs ir dažāds – brīvdabas pedagoģija, bērnu ar speciālām vajadzībām izglītošana, masku un leļļu izmantošana mācību procesā, neformālās izglītības metožu apguve, sociālo prasmju apguve un […]
28/06/2020

Kompetencēs balstīts mācību saturs nodots recenzēšanai

SIA “Uzdevumi.lv” kopš pagājušā gada beigām īsteno ESF projektu “Digitālo mācību un metodisko līdzekļu izstrāde Uzdevumi.lv modernizācijai” (Nr.8.3.1.2/19/A/005) un 18.06.2020. notika kārtējā projekta Uzraudzības padomes sēde, kurā tika prezentēts projekta statuss. Projekta aktivitāšu ieviešana norit atbilstoši plānam, pilnveidots mācību saturs un izstrādātas visas paredzētās 202 digitālo mācību un metodisko līdzekļu kopas matemātikas, valodu un dabaszinību mācību jomās. Jaunais mācību saturs […]