03/10/2019

Kursu noslēgums

Noslēgusies pēdējās programmas “Digitālās prasmes darba vajadzībām” realizācija. Programmu absolvēja 8 ļoti apņēmīgas un apzinīgas kursantes, kuras ne vien cītīgi apguva mācību saturu, bet arī dalījās pieredzē, uzmundrināja cita citu un kopumā veidoja ļoti pozitīvu atmosfēru grupā. Paldies jums! No dalībnieku atsauksmēm: * mācības patika, ieguvu vērtīgas zināšanas. * Vēlētos līdzīgas mācības turpināt. * Noderīgi kursi, pasniedzēju attieksme ļoti saprotoša. […]
10/09/2019

Izlaidums programmā “Saziņa 21.gadsimtā – digitāli kompetents pilsonis”

Pēc mēnesi ilgām un ļoti cītīgām mācībām darbdienu vakaros varam apsveikt piecas neformālās izglītības programmas absolventes. Paldies skolotājai Rudītei par pacietību, dalībniecēm Santai, Antrai, Gintai, Mārai un Līgai par izturību un spēju uztvert lielo informācijas apjomu! Lai izdodas realizēt dzīvē visu apgūto! Dažas no atsauksmēm: papildināju savas zināšanas, kā arī uzzināju detalizētāk, kas ir digitālā pēda, iepazinos ar jauniem cilvēkiem, […]
04/09/2019

Jau otrais izlaidums pieaugušo izglītības projektā

” Kādas būtu bijis augusts, ja nebūtu ” Komandas ABC”? Nekāds… Tikšanās, iespējas, vārdi, pieredzes… smiekli, aplausi un arī klusāki brīži… tas bija mūsu un katram piederīgs. Mums reizēm patīk domāt – kā būtu, ja būtu? Bet vienotas atbildes nav, un laika griešanas iespējas nepastāv. Mūsu īstā iespēja ir šeit un tagad!” Šie programmas absolventes Sabīnes vārdi ir kursantu kopīgi […]
01/09/2019

Piedāvājam piedalīties pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmās

Sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju 2019./2020.mācību gada 1.semestrī piedāvājam apgūt jaunas zināšanas 3 dažādās programmās (A): 1.Pirmsskolas vecuma bērnu intelektuālās, emocionālās, sociālās un fiziskās attīstības veicināšana. Izglītojamo ar dažāda veida funkcionāliem traucējumiem psiholoģiskās īpatnības. Psiholoģiskā atbalsta sniegšana izglītojamiem ar funkcionāliem traucējumiem. Sociālo prasmju apguve kā dusmu kontroles preventīvs mehānisms. Fonētiskā ritmika kā viens no pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērnu […]