16/01/2021

Ziemas avīze

2020./2021. mācību gada Ziemas avīze
08/01/2021

Ievads projekta darbā

Projekta sākuma posmā katrai partnerorganizācijai bija uzdevums veikt izpēti – kāda ir situācija partnervalstīs ar sociālo prasmju apguvi un vizuālās mākslas prasmju apguvi:  kādas ir skolēnu un skolu stiprās un uzlabojamās puses, kādas prasmes nepieciešams uzlabot, kādus rezultātus sagaidām. Bija ļoti interesanti un vērtīgi iepazīties ar partnervalstu sagatavoto materiālu un diskutēt par kopīgo un atšķirīgo. Ko mēs vēlamies sagaidīt no […]
07/01/2021

Konkurss par vieglatlētiem

Vienmēr ir patīkami saņemt balvas! Šis ir mirklis no balvu saņemšanas par dalību Latvijas Vieglatlētikas savienības zīmējumu konkursā. Skolēniem bija uzdevums izkrāsot pasaules vieglatlētus. Modris Dimza 3./5.b klase — uzvarētāja godā!
07/01/2021

Slēpojam!

Šogad ziema mūs lutināja ar biezu, baltu sniega segu. Tādā ziemā noteikti jāslēpo! Un mūsu skolēni kopā ar sporta skolotājiem to arī darīja, jo mums ir iespēja nodrošināt visiem gan nepieciešamo inventāru, gan arī izveidot trasi skolas parkā.