02/09/2020

Apstiprinājums saņemts!

Kopā ar projekta partneriem no dažādām valstīm vairāk nekā pusgadu strādājām, lai izveidotu projektu par dažādiem sporta veidiem. Paredzēts, ka partnerskolu skolēni un pedagogi dosies viens pie otra un apgūs dažādus jaunus sporta veidus. Projekta koordinatori ir Spānijas skola, un ar lielu prieku saņēmām ziņu, ka projekts ir apstiprināts! Tagad gaidīsim, lai varam realizēt visas labās idejas!
21/08/2020

Portālā Uzdevumi.lv publicēts kompetencēs balstīts mācību saturs 21.08.2020.

Mūsu skolas sadarbība ar UZDEVUMI.LV turpinās!  SIA “Uzdevumi.lv” vairāk nekā pusgadu darbojies pie mācību materiālu izstrādes, lai tie jau ar šī gada septembri būtu pieejami pedagogiem. Visā valstī tiek īstenoti vairāki izglītības paradigmas maiņas pasākumi, kur mācības skolās tiks organizētas ar jaunu kompetencēs balstītu mācību satura pieeju. Izstrādātās digitālās mācību un metodiskās kopas, kas jau ar 2020. gada augustu pieejamas […]
19/08/2020

Zīmju valodas kursi

Kā zināms, mūsu sabiedrība ir ļoti daudzslāņaina, un esam taču ievērojuši, ka mūsu vidū mācās un dzīvo arī cilvēki ar dzirdes traucējumiem. Bet vai mēs esam iedomājušies, kāda ir šo cilvēku ikdiena? Ir ļoti daudz neatbildētu jautājumu, bet, par laimi,  tikpat daudz iespēju mainīt un uzlabot situāciju. Zīmju valoda neiedzimst, tā ir jāmācās un jāapgūst tieši tāpat kā visas pārējās. […]
15/08/2020

Dalībnieku ieguvumi jeb skats nākotnē

Dalībnieki atzina, ka tika sasniegti šādi rezultāti: iespēja iepazīt dažādu ieinteresēto pušu viedokļus, komentēt, paskaidrot apgūta prasme atpazīt dažādus mīlestības veidus, to pielietojumu ģimenēs, īpaši ar bērniem ar garīgās attīstības traucējumiem, kam ir grūtības noformulēt savas vēlmes un vajadzības. gūta teorētiska informācija un veidota izpratne par  ģimeni un dzimtu kā kopēju sistēmu. apgūti praktiski vingrinājumi grupas veidošanā, kopīgu mērķu nospraušanā […]