Mēs dabā, draugos, spēlēs

Piektdien apkopojām un pārrunājām nedēļā paveikto un piedzīvoto. Bērni ar jauniegūtajiem draugiem piedalījās gan sportiskās aktivitātes, gan spēlēja galda spēles.

Kopīgi pārrunājām nedēļas norisi – ko iemācījāmies, uzzinājām, apguvām, kas patika. Lūk, dažas atbildes:

 • man patika spēles katru dienu,
 • man patika, ka nebija jāmācās,
 • man patika pārgājieni,
 • man patika, ka bija labs laiks un varēja spēlēties,
 • man patika zīmēt,
 • man patika bočija,
 • es iemācījos stādīt puķes,
 • man patika dekorēt torti,
 • man garšoja torte un dažas maizītes,
 • es biju draudzīgs ar visiem.
 • gribētu vēl garāku nometni.

Uz tikšanos citās nometnēs citos gados!

Projektu finansē Valmieras novada pašvaldība