07/01/2021

Slēpojam!

Šogad ziema mūs lutināja ar biezu, baltu sniega segu. Tādā ziemā noteikti jāslēpo! Un mūsu skolēni kopā ar sporta skolotājiem to arī darīja, jo mums ir iespēja nodrošināt visiem gan nepieciešamo inventāru, gan arī izveidot trasi skolas parkā.
05/01/2021

Projekta komanda

Projektā mūsu skolu pārstāv: Dace Lediņa (latviešu valoda, literatūra, sociālās zinības, ētika) Antra Rozenberga (Latvijas un pasaules vēsture, sociālās zinības ), Daiga Ramata (projektu darbs, projekta kontaktpersona).
29/12/2020

Pirmsskola iesaistās e-Twinning projektā!

Pašā Ziemassvētku priekšvakarā divas mūsu pirmsskolas grupas ir iesaistījušās interesantā starptautiskā projektā “Culture in a Box”. Projektā piedalās 17 skolas no dažādām valstīm – Turcija, Spānija, Itālija, Francija, Rumānija un mēs, Latvija. Projektā paredzēts, ka bērni iepazīsies ar citu valstu kultūru un iepazīstinās citas valstis ar savu, piemēram, Ziemassvētku tradīcijām, jaunā gada sagaidīšanu, dabu, folkloru, savstarpēji apmainīsies ar fotogrāfijām, apsveikumiem […]
20/12/2020

Projekts apstiprināts!

Pašā gada izskaņā priecīga ziņa: SIA GO VR izstrādātais projekts ir saņēmis finansējumu programmas Erasmus+ projektu konkursā! Mūsu skola šajā konkursā piedalīsies kā partneri. Rezultātā tiks izstrādāti jauni, inovatīvi materiāli skolēniem sociālo prasmju un vizuālās mākslas prasmju apguvei; šos materiālus varēs izmantot visās vispārizglītojošās un speciālajās skolās gan Latvijā, gan ārvalstīs.