12/08/2021

Sliktas ziņas? Pārbaudi!

Pasniedzējs Rasmuss Filips Geks, argumentācijas un kritiskās domāšanas treneris. Nodarbības saturs: iekšējo resursu atrašana maksimāli piepildītai dzīvei kritiskās domāšanas pamatprincipi un pieejas sadarbība ar apkārtējo sabiedrību, dienestiem, dažādiem fondiem pašiniciatīvas veidošanās personības izvērtējums, savu stipro pušu atrašana prasme orientēties informācijas plūsmā prasme novērtēt ziņu ticamības avotu līmeni personības spēks un motivācija iesaistīties/ neiesaistīties informācijas patērēšanā un izplatīšanā Uzdevumi individuālajam darbam: […]
11/08/2021

Kā sadzīvot ar sevi savā ķermenī

Pasniedzējs Ralfs Upmanis strādāja ar tādām nopietnām tēmām kā fiziskā ķermeņa veselības izpratne, fizioterapijas, ergoterapijas u.c. terapiju un paņēmienu iespējas ikdienas darbam veselības nodrošināšanā.  Nodarbības saturs: fiziskā ķermeņa veselības izpratne fizioterapijas, ergoterapijas u.c. terapiju un paņēmienu iespējas ikdienas darbam veselības nodrošināšanā kustību nepieciešamība ikdienas dzīvē motivācijas veidošana nodarboties ar fiziskām aktivitātēm fizisku aktivitāšu saikne ar pozitīvu noskaņojumu, paaugstinātām darbaspējām, kognitīvo […]
10/08/2021

Komunikācija ir māksla

Otrdien, 10.augustā, ar nometnes dalībniekiem tikās Edmunds Apsalons, Rīgas Stradiņa universitātes lektors, starppersonu komunikācijas eksperts, filozofijas doktors. Nodarbības saturs: pārmaiņu domāšana sevis izaicināšana – kā pārstāt raizēties un uztraukties par lietām un diagnozēm, kuras nav iespējams mainīt prasme pieņemt vērtīgākus lēmumus kā neradīt nevajadzīgas problēmas sev un sarunā ar otru cilvēku sociālās uzņēmējdarbības filosofiskie pamati domāšanas maiņa no darba ņēmēja […]
09/08/2021

Dažādās saziņas valodas

Pasniedzējs Vilis Daudziņš, Jaunā Rīgas teātra aktieris, ar daudzveidīgām metodēm parādīja, kā ir iespējams strādāt un izprast sevi un citus.. Nodarbības saturs: savu un citu cilvēku emociju atpazīšana un veiksmīga pārvaldīšana. emocionālās pilnveidošanās iespējas. komunikācija ar cilvēkiem ar apgrūtinātu vai ierobežotu spēju atpazīt un izvērtēt savas emocijas. emociju nozīme izdzīvošanā emociju apzināšanās, kontrole, regulēšana emociju apzināšanās un pašregulācijas spēju korelācija […]