02/09/2020

Projekta komanda

Protams, mūsu komandā strādās abi sporta skolotāji – Ligita un Aivars Vasiļevski. Skolotāja Ligita strādā mūsu skolā jau 21 gadu. Viņa ir arī skolas Sporta metodiskās komisijas vadītāja. Skolotājas apmācītie skolēni demonstrē labus sasniegumus vieglatlētikā un daudzos citos sporta veidos, kā slidošanā un vingrošanā. Skolotājs Aivars mūsu skolā strādā 5 gadus. Viņa skolēniem ir labas sekmes basketbolā, galda tenisā un […]
02/09/2020

Apstiprinājums saņemts!

Kopā ar projekta partneriem no dažādām valstīm vairāk nekā pusgadu strādājām, lai izveidotu projektu par dažādiem sporta veidiem. Paredzēts, ka partnerskolu skolēni un pedagogi dosies viens pie otra un apgūs dažādus jaunus sporta veidus. Projekta koordinatori ir Spānijas skola, un ar lielu prieku saņēmām ziņu, ka projekts ir apstiprināts! Tagad gaidīsim, lai varam realizēt visas labās idejas!
21/08/2020

Portālā Uzdevumi.lv publicēts kompetencēs balstīts mācību saturs 21.08.2020.

Mūsu skolas sadarbība ar UZDEVUMI.LV turpinās!  SIA “Uzdevumi.lv” vairāk nekā pusgadu darbojies pie mācību materiālu izstrādes, lai tie jau ar šī gada septembri būtu pieejami pedagogiem. Visā valstī tiek īstenoti vairāki izglītības paradigmas maiņas pasākumi, kur mācības skolās tiks organizētas ar jaunu kompetencēs balstītu mācību satura pieeju. Izstrādātās digitālās mācību un metodiskās kopas, kas jau ar 2020. gada augustu pieejamas […]
19/08/2020

Zīmju valodas kursi

Kā zināms, mūsu sabiedrība ir ļoti daudzslāņaina, un esam taču ievērojuši, ka mūsu vidū mācās un dzīvo arī cilvēki ar dzirdes traucējumiem. Bet vai mēs esam iedomājušies, kāda ir šo cilvēku ikdiena? Ir ļoti daudz neatbildētu jautājumu, bet, par laimi,  tikpat daudz iespēju mainīt un uzlabot situāciju. Zīmju valoda neiedzimst, tā ir jāmācās un jāapgūst tieši tāpat kā visas pārējās. […]