Prezidenta runa

24. novembrī Sociālās un pilsoniskās mācību jomas skolotājas vidusskolēnus pulcēja uz pasākumu, kuru mūsu skolā rīkojām pirmo reizi. 14 uzņēmīgākie skolēni piedalījās publiskās runas priekšnesumā “Prezidenta runa”. Jaunieši centās iejusties valsts prezidenta lomā, uzrunājot Latvijas tautu 18. novembrī.

Kā jau visi publiski pasākumi, arī “Prezidenta runa” saistījās ar gatavošanos, uztraukumu, balss drebēšanu, sirds dauzīšanos un vajadzīgo vārdu aizlidošanu debesu tālumos. Toties vērtētāju brigāde runā saklausīja vēsturisko un mūsdienu notikumu pieminēšanu un novēlējumus Latvijas nākotnei. Gandarījums bija par patiesi jauniešu pašu izlolotajām un teiktajām domām.

Šogad veiksmīgākie runātāji bija 12. klases skolēni Kristiāns Rimša, Beatrise Biezbārde un Markuss Ādlers.

Pēc labi padarītā darba izskanēja pelnītas uzslavas, vērtīgi ieteikumi un padomi nākamajai reizei.

Nākošgad “Prezidenta runa” noteikti notiks – tāds bija dalībnieku kopīgs lēmums!

 Vēstures un sociālo zinātņu skolotāja Antra Rozenberga