Bibliotēkas pasākumi decembrī

  • Izstāde „Ziemassvētki nāk…”
  • Latviešu tautas dziesmas un dzejoļi par Ziemassvētkiem
  • 5. -7.decembris no pl 14:00-17:00   Ziemassvētku kartiņu darbnīca
  • decembrī 15:30 Ziemassvētku eglīte čaklajiem lasītājiem
  • BJŽ grāmatu lasīšanas pēcpusdienas
  • Jaunāko grāmatu izstāde
  • Prāto! Domā! Risini! – mīklas un jautājumi par Ziemu un Ziemassvētkiem