Prāta spēles ar “Kontaktu”

29. novembrī norisinājās prāta spēļu aktivitātes, kuras rīkoja skolas Skolēnu dome. Izglītības iestāžu pašpārvalžu iniciatīvas “Kontakta” ietvaros tika veicinātas savstarpējās saskarsmes prasmes, sadarbības prasmes, cieņa starp dzirdīgajiem un nedzirdīgajiem skolēniem.

Pasākuma plānotāji Roberts Immurs un Markuss Ādlers.

Pasākumā piedalījās 5.-12. klases skolēni.

Prāta spēļu aktivitāte tika veidota platformā Kahoot, kas piedāvā skolēniem iepazīties ar jautājumu un atbildēt, uzspiežot pareizo atbildi no piedāvātajiem atbilžu variantiem.Skolēnu dome bija sagatavojusiv  trīs spēles. Jautājumi bija par Latviju, pasaules ģeogrāfiju un matemātiku.

Prāta spēles pasākumā labākajā trijniekā ierindojās : 3.vieta Harijs felkers un Emīls Jermacāns, 2.vieta Dāvis Kristians Brūns un Daimārs Justs Lubiņš, 1.vieta Laura Balode un Beatrise Biezbārde. Apsveicam uzvarētājus!

Paldies prāta spēļu organizatoriem un dalībniekiem!

Internāta skolotāja Kristiāna Stukāne