Tematiskais pasākums valodas dienai

22.februārī 1.-4.klašu skolēni kopā pulcējās skolas zālē, lai atzīmētu valodas dienu. Pasākums tika veidots, lai veicinātu skolēnu izpratni par latviešu valodas daudzveidību, kā arī, lai atgādinātu skolēniem par cieņpilnas valodas lietojumu ikdienā.

Pasākuma laikā skolēni dziedāja dziesmu, spēlēja muzikālās rotaļas, minēju latviešu tautas mīklas, spēlēja vārdu asociācijas spēli, atkārtoja alfabētu, kā arī klausījās latviešu tautas pasaku.

Pasākuma galvenais mērķis skolēniem bija izdomāt kā varētu būt nosaukts pasākums, kurā skolēni piedalījās.

Klašu kolektīvi kopīgajam valodas pasākumam izvēlējās šādus nosaukumus: “Latviešu valoda mūsu skolā”, “Mūsu valoda”, “Kopīgā pēcpusdiena”, “Valodai – būt!”, “Mūsu bagātā valoda”, “Asprātīgie uzdevumi latviešu valodā”.

Paldies skolēniem par aktīvu līdzdalību, kā arī skolas vokāli instrumentālajam ansamblim par sagatavoto muzikālo sveicienu valodas dienā.

Internāta skolotājas Elīna Auniņa un Alda Treija

FOTO