Kursi Malagā radošuma attīstīšanai

Pedagogu profsionālās kompetences pilnveides programmu “4C’s: Communication, Collaboration, Creativity and Critical thinking” (4 C – komunikācija, sadarbība, radošums, kritiskā domāšana) Spānijas pilsētā Malagā programmas Erasmus+ projekta “Mācies, lai mācītu” ietvaros apmeklēja Valmieras Gaujas krasta vidusskolas – attīstības centra pedagoģes Elīna Auniņa un Juta Krauja.

Laika posmā no 24.līdz 28.oktobrim norisinājās kursi Spānijā, Malagā, kuru galvenais mērķis bija veicināt komunikācijas, sadarbības prasmes, palīdzēt atraisīt radošumu, kā arī mācīties domāt kritiski.

Kursi ilga 5 dienas, kuru laikā bija iespējams labāk iepazīt pašam sevi, kā arī mācīties pozitīvu sadarbību ar citiem. Katra no dienām bija piepildīta ar dažādām aktivitātēm – teorētisko zināšanu nodošanu, kā arī praktisku darbošanos gan grupās, gan individuāli – ik rīta pārdomu rakstīšanu, iegūto zināšanu pielietošanu uzdevumu pildīšanā, sevis izvērtēšanu.

Mācījāmies par dažādiem cilvēku tipiem un tiem raksturīgajām iezīmēm. Iepazīstot galvenās iezīmes, kuras piemīt šiem cilvēkiem. Mācījāmies tās atpazīt, veicot praktiskos uzdevumus.

Trenējām prasmi, kā komunicēt veidā, kas otram palīdz saprast, kā mēs jūtamies konkrētajā brīdī, kāda palīdzība mums nepieciešama konkrētajā brīdī, kā arī kā tās prezentēt cilvēkiem, ar kuriem komunicējam. Tāpat mācījāmies ne tikai pastāstīt par savām vēlmēm, vajadzībām un izjūtām, bet arī praktizējām aktīvo klausīšanos, lai sadzirdētu līdz galam otra teikto, kas palīdzēs gan darbā ar skolēniem, gan sadarbībā ar kolēģiem.

Attīstījām radošumu, veidojot izrādīti, kuras pamatā bija stāsta veidošana, redzot dažādus koku attēlus, tāpat veidojām veidojām tēlus no dažādiem pieejamiem rekvizītiem. Veidojām kopīgu grupas gleznu pēc krāsu terapijas principiem – gleznojot konkrētu nosauktu lietu pēc saviem ieskatiem, veidojot kopīgu gleznu – meža ainavu. Apguvām metodes, kā mācīt, piemēram, skaņas – izmantojot grupu darbu un kustības.

Elīna Auniņa, internāta skolotāja