Attīstības centra piedāvājums 2022./2023.mācību gada 2.semestrim

Attīstības centra speciālisti ir aktualizējuši piedāvājumu 2022./2023.mācību gada 2.semestrim.

Ar piedāvājumu var iepazīties šeit:VGV-AC_piedavajums_2022_23