“PROFESIJU LOTO”

Ceturtdien, 8. februārī 5.-6. klašu skolēni piedalījās karjeras izglītības attīstošā nodarbībā “PROFESIJU LOTO”.

Pasākumā tika aktualizētas profesiju daudzveidība – skolēni aktīvi minēja profesijas ar dažādiem alfabēta burtiem, kā arī izmantojot profesiju iepazīšanas kārtis “Tava Profesija”;  aktīvi darbojās, analizēja un grupēja tās pēc konkrētiem kritērijiem, piemēram-  profesijas, kas saistītas ar matemātiku, mākslu, lauksaimniecību u.c. papildināja savas zināšanas par profesiju daudzveidību.

Skolēni secināja, ka cilvēka vaļasprieks jeb hobijs var būt arī kā profesija. Tāpat arī noskaidroja, ar ko atšķiras profesija un ieņemamais amats- direktore, prezidents u.c.

Noslēgumā katrs skolēns nosauca savu “sapņu profesiju.”

Paldies par atbalstu 6. klases internāta skolotājai Guntai Bulmeistarei!

 Pedagogs karjeras konsultants Lolita Eklone