Robotiņi rullē!

Projekta “Pumpurs” ietvaros 5.-6.klašu skolēniem visa mācību gada garumā bija iespēja skolas direktores Ivetas Kļaviņas vadībā apgūt dažādus robotiņu meistarošanas trikus. Izrādās, ka robotiņu var ne vien uzkonstruēt, bet var iemācīt staigāt, skriet, pārnēsāt kravas un pat dejot, kā to veiksmīgi paveica zēni un pat viena otra meitene!

Visčaklākais robotikas nodarbību apmeklētājs bija Modris, kurš katru rītu pirms stundām un katru dienu pēc stundām dežurēja pie direktores kabineta, lai varētu vēl kaut ko jaunu iemācīties pats un iemācīt saviem robotiņiem. Ar planšeti rokās un mirdzošām acīm – tā katru jaunu dienu sagaidīja Modris. Paldies par Tavu apņēmību!

Šo jaunatnes iniciatīvas projektu pilnībā finansē Eiropas Sociālā fonda projekts «Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai» (PuMPuRS)