Projekta vizīte Lietuvā

Laikā no 14.līdz 19.novembrim norisinājās projekta mobilitātes vizīte Viļņā, Lietuvā.

Vizītes laikā mūs laipni uzņēma saimnieki – Robotykos Mokykla.

Mobilitātes saturs:

* matemātikas mācību saturs visās projekta dalībvalstīs

* matemātikas attālinātās izglītības satura noteikšana skolēniem ar dzirdes traucējumiem (Atbildes meklēšana uz jautājumu “KAS” & “KĀ”)

* apmeklējām Viļņas Nedzirdīgo un vājdzirdōigo bērnu vidusskolu un iepazināmies ar skolas aktivitātēm

* Iepriekšējo starpvalstu sanāksmju aptauju izvērtēšana un nepieciešamo pasākumu veikšana

* diskusijas par turpmāko projekta aktivitāšu īstenošanu

* kopīgās diskusijās izanalizējām mācību saturu un izvēlējāmies katrai valstij izstrādājamās tēmas