Uzņemam viesus projektā “Mākslas terapija autismam”

Erasmus + projekta “Mākslas terapija bērnu ar autismu atbalstam” skolotāju tikšanās Valmieras Gaujas krasta vidusskolā – attīstības centrā

Šī projekta galvenais mērķis – atklāt optimālos mākslas paņēmienus, metodes, ar kuru palīdzību sniegt atbalstu skolēniem ar autismu, kā arī celt skolotāju pedagoģisko meistarību, apgūstot un ikdienas praksē pielietojot dažādas mākslas terapijas formas un, manuprāt, pats svarīgākais – apmainoties ar paraugpraksi.

No 3.- 7.oktobrim mūsu skolā tikās visu projektā iesaistīto skolu koordinatori un pedagogi. Šī bija jau ceturtā tikšanās pēc kārtas. Pirmā bija Polijā, Olštinā, otrā – Ziemeļmaķedonijā, Skopjē, trešā – Grieķijā, Kavalā. Katrā tikšanās reizē ir bijis ļoti daudz interesantu aktivitāšu. Esam guvuši ieskatu Polijas, Ziemeļmaķedonijas un Grieķijas speciālās pedagoģijas sistēmās. Esam nonākuši pie secinājuma, ka mums ir vairāk kopīga nekā atšķirīgā. Diemžēl arī viena no kopīgajām tendencēm – iekļaujošā izglītība tiek realizēta visas šajās valstīs, kaut gan (kā neformāli atzīst visu valstu pārstāvji – lielākajā daļā gadījumu – nesekmīgi), jo tai nepietiek iedalīto līdzekļu.

Tā 3.oktobrī tikšanās iesākās ar skolas direktores I.Kļaviņas uzrunu projekta dalībniekiem. Direktore iepazīstināja ar skolu un pirmskolu, to programmām un aktualitātēm; demonstrēja interesantu, vispusīgu informāciju sniedzošu, emocionālu filmu par pirmskolas iestādi, tās audzēkņiem un pedagogiem.

Pēc tam katras skolas dalībnieki prezentēja projektā paveikto, dalījās savā pieredzē par to. D.Sprince un E.Auniņa prezentēja mūsu skolas darbu, īstenojot projekta mērķi. Mūsu skola izvēlējusies strādāt pie rokdarbu tēmas. Citas skolas – “Dejas”, “Teātris”, “Keramika”, “Ēdiens’’. Pēcpusdienā batikošanas radošajā darbnīcā (K.Stukāne) projekta partneriem bija iespēja batikot  T- kreklu. Tādējādi krāsu prieka dzirksteli saņēma ikviens dalībnieks.

Nākamajā dienā attīstības centra metodiķe M.Krišāne bija sagatavojusi lekciju “Rokdarbi kā bērnu ar autismu vispārējās attīstības nozīmīgs faktors”. Tulkoja A.Dzērve.  Pēc tam sekoja viedokļu apmaiņa un turpinājās skolu prezentācijas. Kā teica projekta koordinators Andrejs Barbirs (Andrei Barbir): “Ar nepacietību gaidu radošās darbnīcas, jo tās ir projekta interesantākā daļa”. Radošās darbnīcas ir iespēja ikvienam atklāt sevī mākslinieka vai amatnieka talantu. Piedāvājām četras radošās darbnīcas – jūras akmentiņu apgleznošanu (G.Giruca, Z.Banga), atslēgu piekariņu gatavošana, apgleznošana (A.Milere), sveču gatavošana no bišu vaska (A.Kalniņa), burciņu izrotāšana ar dekoratīviem elementiem (G.Mežule). Tā radošajās darbnīcās tapa jaukas, noderīgas lietiņas, kas priecēja pašus gatavotājus un citus. Pēcpusdienā apmeklējām Valmieras muzeju, kur gida vadībā mūsu ciemiņi iepazinās ar muzeja ekspozīciju “Mājā un sētā” un izstādi ar LMA maģistru un bakalauru darbiem – keramika, stikls, tekstils. Pēc vakariņām katras skolas pārstāvji iepazīstināja ar tautas rotaļām un dejām. Mēs demonstrējām “Tūdaliņ, tāgadiņ”, poļi – polonēzi, grieķi – sirtaki, izmēģinājām soļus rumāņu, maķedoniešu un turku melodiju ritmos.

Nākamajā dienā projekta partneri iepazinās ar speciālo pirmskolas iestādi. Ciemiņi vēroja pedagogu un audzēkņu darbošanos Dabas vides estētikas nodarbībās, kur bērni iegūst sajūtu un radošās darbības pieredzi darbā ar dabas materiāliem.

Ceturtdien D.Ramata, M.Krišāne un A.Tauriņa rādīja, kā darboties ar bērniem, izmantojot Barboletas metodi.

Radošajā darbnīcā “No sēkliņas līdz ēdienam” (I.Juste, I.Tauriņa, I.Melbārde) ikvienam bija jāpieliek roka, lai kopīgi pagatavotu ķirbju sacepumu un ķirbju zupu. Ideju pašiem ar skolēniem kopā audzēt ķirbjus, lai rudenī iegūto ražu varētu izmantot mācību procesā – dizaina un tehnoloģiju ēdienu gatavošanas stundās, aizguvām no poļu skolas. Konfekšu gatavošanas radošajā darbnīcā (A.Milere, G.Mežule) visi gatavoja konfektes no žāvētiem augļiem, ogām, medus u.c. dabīgām sastāvdaļām. Par nodarbinātību ikviens bija apmierināts. Tā neformālā gaisotnē sadarbojoties, komunicējot, apmainījāmies uzskatiem par iespējām saviem skolēniem piedāvāt pēc iespējas vairāk nodarbību ar praktisku ievirzi, tādējādi viņus labāk sagatavojot dzīvei pēc skolas beigšanas. Īpaši svarīgi tas ir skolēniem ar autismu. Mūsu projekts sekmīgi virzās uz šo mērķi.

Atvadu vakariņās katrs tikšanās dalībnieks saņēma sertifikātu – apliecinājumu par piedalīšanos visās šīs tikšanās aktivitātēs un mobilitātēs. Kā liels pārsteigums bija torte ar precīzu projekta logo. Sekoja pateicības un atvadu vārdi, aicinājums uz nākamo tikšanos – Turcijā, Mersinas skolā.

Piektdien – projekta tikšanās noslēguma dienā devāmies uz Rīgu, lai iepazītos ar vecpilsētu un apmeklētu Mākslas muzeju RĪGAS BIRŽA.

Sanāksme, kurā piedalījās 20 skolotāji no 5 projekta dalībvalstīm, noritēja veiksmīgi un tika augstu novērtēta no partneru puses.

Skolotāji gūst vērtīgu pieredzi, sadarbojoties ar kolēģiem no citām valstīm, iepazīstot to izglītības sistēmu un kultūru. Tā ir nenovērtējama iespēja paplašināt savu redzesloku un arī krāsaini brīži ikdienā.

Paldies projekta skolas koordinatorei D.Ramatai par pārdomāto, dažādām aktivitātēm piesātināto projekta tikšanās programmu. Paldies arī projekta komandai – E.Auniņai, A.Milerei, G.Mežulei, I.Justei, I.Tauriņai, I.Melbārdei, Z.Bangai, G.Girucai.

Dace Sprince

ru