Bibliotēkas pasākumi maijā

  • 4. maijs – LR Neatkarības deklarācijas pasludināšanas diena
  • Tematiskā izstāde “Mīļo māmiņ!”
  • 18. maijs – Muzeju diena
  • Lasīšanas sacensības “Skaļās lasīšanas čempions” reģionālais konkurss
  • Galda spēļu pēcpusdienas
  • Prāto! Domā! Risini! – mīklas un jautājumi
  • Grāmatu nodošana bibliotēkā – no 23. līdz 31.maijam