Bibliotēkas pasākumi septembrī

  • Zinību diena – dzejā un prozā… – 1.septembris
  • Bērnu un Jauniešu Žūrija 2022 ir klāt!
  • Bibliotekārās stundas „Bibliotēkā dzīvo grāmatas”
  • Mācību grāmatu izsniegšana 5-9.septembris
  • Dzejas dienas “Dzeja vieno”: 12 – 16.09 – stundu laikā;

21.09 no 14:00 – 17:00 – bibliotēkā

  • septembris – Miķeļdiena..
  • Izstāde „Ābece”
  • Jaunāko grāmatu izstāde