Estrādi Jāņparkam

Valmieras novada pašvaldība ir izsludinājusi 2022.gada līdzdalības projektu konkursu; tas nozīmē, ka iedzīvotāji var  saņemt finansiālu atbalstu savu ieceru īstenošanai. Jāņparka iedzīvotāji labprāt tiekas un daudz dara, lai dzīve mūsu pilsētas daļā būtu rosīga. Tomēr šobrīd pasākumu norise un iespējas vietējo iedzīvotāju iniciatīvām ir sezonāla rakstura, jo parka teritorijā nav atbilstošas ēkas, ko varētu izmantot iedzīvotāju iniciētajām aktivitātēm. Pamatā parkā tikšanās un sanāksmes var organizēt tikai piemērotos laika apstākļos (vasaras sezonā). Ļoti daudz saziņā tiek izmantotas attālināto platformu iespējas, kā Zoom, taču ir ļoti daudz aktīvu senioru, kuri labprāt dalās idejās, taču nevar pilnvērtīgi piedalīties saziņā, jo viņiem nav pieejamas personiskās elektroniskās ierīces ar interneta pieslēgumu. Projekta ieviešana – estrādes ar nojumi izbūve – vismaz daļēji atrisinātu šo problēmu, pagarinot sezonu tikšanos un pasākumu organizēšanai; ar jumtu segtā estrādē iedzīvotāji varētu tikties un pilsētas pasākumus varētu organizēt praktiski jebkuros laika apstākļos, izņemot ļoti zemas temperatūras laikā.

Tāpēc biedrība “Kopā varam!” sadarbībā ar iedzīvotājiem un speciālistiem  ir izstrādājusi un iesniegusi projekta pieteikumu pilsētas pašvaldībā.

Gaidīsim rezultātus!

P.S. pievienotais attēls ar estrādi ir atrasts interneta resursos!