Mācības

25/03/2021
Pavasaris sākumskolā

Pavasaris sākumskolā

Pavasari, pavasari, Tu jau visu, visu vari. Atnes vizbulīšu klēpi, Ko zem sniegiem gravā slēpi. Klāt ir pavasaris! Latviešu valodas nedēļas ietvaros, sākumskolas 2. un 3./4.klases skolēni sagatavoja dzejoli vai tautas dziesmu par pavasari. Katrs skolēns sameklēja, uzrakstīja un noformēja izvēlēto dzejoli vai tautasdziesmu uz zīmēšanas lapas. Pēc tam to iemācījās no galvas un noskaitīja to citiem. Paldies visiem par […]
23/03/2021
Digitālā nedēļa 2021

Mājturības un tehnoloģiju MK viktorīnas 25.03.2021.

Hei, vidusskolēni! Aicinām piedalīties mājsaimniecības viktorīnā 10. -12. klasei. Piedalīties var visi skolēni. Viktorīna notiks 25.03.2021. plkst. 14.00. Viktorīna būs Kahoot.com, saite tiks izsūtīta uz klašu whatsapp grupām. Vajadzīgs telefons. 5. – 9. klašu skolēni! Mājturības skolotāji aicina  visus 5. – 9. klašu skolēnus  piedalīties viktorīnā 25.03.2021. Atbildes jāiesniedz līdz 26.03. Viktorīnu var izpildīt vienu reizi. Lai piekļūtu viktorīnai, eklasē […]
20/03/2021

Uzdevumi skolēniem 22. – 26. marts

No 22. līdz 26. martam klātienē mācās visi programmas 21015911 skolēni, kā arī 1.a, 2., 2./3.a, 4.a un 3./5.b klases skolēni. No 22. martam klātienē mācās atsāk arī 5.a klases skolēni. Attālināti mācās visi  3./4., 5.  un  6. – 12. klašu skolēni. Nedēļas uzdevumi apskatāmi šeit.
18/03/2021

Mācības skolā no 22.marta

Valmieras Gaujas krasta vidusskolā – attīstības centrā pēc pavasara brīvlaika no 22.marta mācības klātienē atsāks 5.a klases skolēni. Kopumā mācības no 22.marta notiks šādi:  Pirmsskolas bērni mācās klātienē, turpina darboties diennakts grupas. 1.a, 2., 2./3.a, 4.a, 5.a un 3./5.b klases skolēni mācās klātienē skolā. Apmeklējot skolu, skolēniem ir jālieto sejas maskas gan mācību stundu laikā, gan ārpus mācību stundām. Katru dienu ir nepieciešamas […]