Mācības

19/05/2021
Dzejoļu konkurss “Mans mīļākais dzejolis”

Dzejoļu konkurss “Mans mīļākais dzejolis”

18. maijā notika dzejoļu konkurss, kuru jau tradicionāli rīko Gaujienas internātpamatskolas skolotāji un aicina uzstāties arī mūsu skolēnus. Diemžēl viesoties pie draugiem Gaujienā šogad nebija iespējams, bet labprāt pieņēmām ielūgumu uzstāties Zoom platformā. Tā skolēniem atkal bija jauna pieredze. Konkursa tēma bija “Mans mīļākais dzejolis”. Skolēni runāja dzejoļus, kas tiem bija iepatikušies. Šogad konkursā piedalījās 1.a klases skolniece Daniela Ņebovalova, […]
19/05/2021
Dabaszinību nedēļa sākumskolā

Dabaszinību nedēļa sākumskolā

17. – 21. maijam norisinās dabaszinību nedēļa sākumskolai (2. – 4.klase) Skolēni piedalījās dabaszinību pasākumā „Pavasaris dabā” atpazīstot raksturīgākās pavasara pazīmēs dabā. Pasākumā notika praktiska darbošanās, iekļaujot starppriekšmetu saikni. Skolēni vēroja, zīmēja, rakstīja un rēķināja.         Skolotāja Gaida Stankeviča 19.05.2021
16/05/2021

Uzdevumi skolēniem 17. – 21. maijs

No 17.  līdz 21. maijam attālināti mācās 7.,  8.a,  9.a, 10., 11.  un 12.  klase. 7./9.c klase – līdz 19. maijam, skolā atgriežas 20. maijā. Pārējās klases mācās klātienē. Nedēļas uzdevumi apskatāmi šeit.
12/05/2021
Gunita Šīrante

Mūsu skolas aktīvās sportistes Burtnieku novadā

No 7.aprīļa līdz 6.maijam divas mūsu skolas sportistes piedalījās sporta aktivitātēs, krājot aktīvos kilometrus – staigājot, soļojot, nūjojot vai skrienot, spītējo laika apstākļiem, darbā uzkrātajam nogurumam. Gunita Šīrante ieguva 2. vietu no Valmieras pagastā, bet Ligita Vasiļevska 1.vietu Burtnieku pagastā. Info www.burtniekunovads.lv.     Apsveicam! Sporta MK 12.05.2021.