Mācības

02/06/2020

Informācija par atestātu un apliecību saņemšanu

12. klases skolēni atestātus par vispārējo vidējo izglītību saņem 5. jūnijā plkst.14.00 skolotāju istabā. 9.d  klases skolēni apliecības par vispārējo pamatizglītību saņem 8. jūnijā plkst.12.00 skolotāju istabā. 9. klases skolēni apliecības par vispārējo pamatizglītību saņem 10. jūnijā plkst.15.00 skolotāju istabā. Direktores vietniece Ina Kursīte
29/05/2020

Atzinība konkursā

2020. gadā Raiņa muzejs Jasmuiža rīkoja vizuālo darbu konkursu „ZEM RAIŅA DZEJAS LIETUSSARGA”. Konkursa uzdevums bija izveidot vizuālās mākslas darbu uz lietussarga brīvi izvēlētam Raiņa dzejolim no krājumiem „Putniņš uz zara” un „Zelta sietiņš”. Konkursā varēja piedalīties bērni vecumā no 12 līdz 16 gadiem. Kopā tika iesūtīti 28 darbi. Konkursā piedalījās skolēni no dažādām Latvijas mācību iestādēm: Matīšu pamatskolas, Mežārespamatskolas, […]
24/05/2020

Nedēļas uzdevumi skolēniem 18. – 22. maijs

Uzdevumi 1./3.f, 1./6.gf, 3./5.g, 3./8.e, 6./9.f  klasēm no 25. līdz 29. maijam Uzdevumi 1. – 4. klasēm no 25. līdz 29. maijam Uzdevumi 5. – 9. klasēm no 25. līdz 29. maijam Uzdevumi 10. – 12.klasēm no 25. līdz 29. maijam
23/05/2020

Mācies mājās zīmējumu fotogalerija

Attālināto mācību laikā tapušie zīmējumi aplūkojami fotogalerijā šeit. Zīmējumu autori: Ance Āboliņa 6. klase, Roberts Immurs 8. klase, Beatrise Biezbārde 9. klase, Maksis Mārtiņsons 2./3. klase, Miks Šēnbergs 7.d klase, Anna Pāne 8. klase, Linda Dārzniece 8. klase, Dace Viļuma 8. klase, Samanta Žurakovska 8. klase, Paulis Reinalds 4. klase, Markuss Beitāns 4. klase, Ginta Glāzniece 4. klase, Amanda Ozola […]