Mācības

26/03/2020

Vingrosim kopā ar sporta skolotājiem 2!

Vingrosim kopā ar sporta skolotājiem 2
24/03/2020

Vingrosim kopā ar sporta skolotājiem!

Vingrosim kopā ar sporta skolotājiem!
23/03/2020

Nedēļas uzdevumi skolēniem 23. – 29. marts

Nedēļas uzdevumi skolēniem 23. – 29. marts Attālinātas mācīšanās uzdevumi skolēniem no 23. – 29. martam
22/03/2020

Vecāku loma un atbildība, mācoties mājās

Lai veiksmīgi īstenotu attālinātu mācīšanos (mācīšanos mājās), ļoti svarīga ir vecāku iesaistīšanās un atbalsts bērnam, kā arī regulāra sadarbība ar skolu un skolotājiem! Aicinām iepazīties ar VECĀKU lomu un atbildību: Vecāku loma un atbildība Mācību priekšmeta skolotāju, internāta skolotāju, skolēnu un vecāku loma un atbildība, īstenojot attālinātu mācīšanos: ATTĀLINĀTS MĀCĪBU PROCESS lomas un atbildības. Skolas administrācija