Mācības

06/09/2020

Nedēļas uzdevumi skolēniem 7. – 11. septembris

No 7. līdz 11. septembrim attālināti mācās 7., 8.a, 9.a, 10. un 12. klase. Nedēļas uzdevumi apskatāmi šeit.
28/08/2020

Sporta skolotāji mācās

25.08.2020. Sporta skolotāji piedalījās Kompetenču pilnveides kursos, kuros atkārtoja zināmo un apguva jauno, piemēram, vērtēšanu Sports un veselība jomā. Noklausījās Sporta un veselības centra lektoru tēmas par dienas režīmu, tā ietekmi uz darbaspējām un veselību, kā arī par emociju kontroli, pārvaldības stratēģiju. Sporta MK
25/08/2020

Mācību procesa organizācija no 1.septembra

Skolēni ar slimības pazīmēm (klepus, paaugstināta ķermeņa temperatūra (drudzis), elpas trūkums) skolā netiek uzņemti! Mācības 1.-6.klasēm un visiem izglītojamiem izglītības programmā 21015911 organizē klātienē (modelis A). Mācības 7.-12.klasēm notiek 50% klātienē skolas telpās un 50% attālināti (modelis B). 7.-12.klases tiek sadalītas divās grupās, kas pa nedēļām savstarpēji secīgi mainās: grupa – 7.a (jeb agrāk 7.d klase), 9., 8., 11. klase – mācās klātienē […]
11/06/2020

9. klase saņem apliecības

10. jūnijā apliecības par pamatizglītības iegūšanu saņēma septiņi devītās klases skolēni. Nevaru pateikt, kur palicis laiks, bet mūsu pieci kopā pavadītie gadi paskrējuši vēja spārniem, atstājot atmiņā daudzus neaizmirstamus brīžus. Daudzi skolotāji šos bērnus pazīst jau no bērnudārza laikiem un ir vērojuši tos izaugam. Ir prieks un lepnums par sasniegto, bet reizē arī skumīgi, jo 9.klases izlaidums ir zināmas atvadas […]