Mācības

22/10/2021

Tikumi un vērtības

Audzināšana ir mērķtiecīgi organizēta izglītības procesa neatņemama sastāvdaļa, izglītojamā vispusīgas, tajā skaitā tikumiskās attīstības veicināšana un attieksmju veidošana. Audzināšana ir virzīta uz vērtību sistēmas veidošanos un tikumu izkopšanu (vērtībizglītošanu) attiecību veidošanai, sadarbībai, pilsoniski atbildīgai un veiksmīgai dzīvei sabiedrībā. Mācību satura ietvaru veido tikumi, caurviju prasmes, izpratne un pamatprasmes mācību jomās. Skolēna mācīšanās rezultāts ir lietpratība, ja mācību procesā skolotājs integrē […]
13/10/2021

Soļotāju diena

Soļotāju dienā, 12.oktobrī sparīgi soļoja daudzi skolēni. 1.- 2 klašu grupā labākais soļotājs Dāvids Bētaks, 3.- 4.klašu grupā Jānis Māris Incenbergs, 5.- 6.klašu grupă Armands Līcis, 7.-8.-9.klašu grupā Pēteris Rogulis. Sportistus sagatavoja sporta skolotāji Renārs Vilmārs Kānītis un Aivars Vasiļevskis. Paldies klašu skolotājiem par līdzdalību. Latvijas skolu krosā 2021, 12.oktobrī Āraišos, mūsu skola dalību atsauca sakarā ar Covid-19 ierobežojumiem. Gatavosimies […]
07/10/2021
Nūjošanas paraugstunda

Nūjošanas stunda

LTSA ( Latvijas Tautas sporta asociācija)nūjošanas instruktore Gaļina Gorbatenkova skolēniem pasniedza nūjošanas paraugstundu. Skolai ir vairāku gadu ilga sadarbība ar LTSA. Kā katru gadu, arī šogad skola piedalīsies LTSA Veselības nedēļā 8.līdz 15.novembrim. Plānojam dažādus projektus. Sporta MK 07.10.2021.
05/10/2021

Projektu darbs 5.a klasē

Literatūras stundās, apgūstot tematu “Laiks”, 5. a klases skolēni veidoja projekta darbu “Skola agrāk un tagad”. Bērni veica pētījumu par to, kad savas skolas gaitas ir sākuši viņu vecāki, vecvecāki, māsas, brāļi un arī skolotāji. Secinājums bija tāds, ka vecāki un skolotāji skolā sākuši iet ne tikai sen, bet pat pagājušajā gadsimtā! Projekta laikā skolēni iepazinās ar fragmentiem no literārajiem […]