Mācības

12/12/2018

Pieredzes apmaiņa Rīgas sākumskolā „Valodiņa”

Korekcijas nodarbību metodiskās komisijas pedagogi 5.decembrī devās uz pieredzes apmaiņas semināru Rīgas sākumskolā “Valodiņa”. Sākumskolā mācās izglītojamie ar valodas sistēmas nepietiekamu attīstību, tai skaitā izglītojamie ar dzirdes traucējumiem. Skolā īsteno licencētu speciālās pamatizglītības pirmā posma(1.-4.klase) progrmammu izglītojamajiem ar valodas traucējumiem. Mūsu skolas pedagogi sākumskolā vēroja logoritmikas nodarbību un frontālās logopēdijas nodarbības, klausījās skolēnu koncertu. Sākumskolas pedagogi dalījās pieredzē par mācību […]
26/11/2018

Matemātikas nedēļa sākumskolā

2018.gada 6.novembrī 1. – 4. klašu skolēniem notika matemātikas pasākums “Sver,mēri,salīdzini”, kurā skolēni parādīja praktiskās iemaņas matemātikā. Skolēni tika sadalīti pa klašu grupām. Matemātiskos uzdevumus sagatavoja skolotāja Gaida Stankeviča. Katrai klasei tika iedalīta lapa ar uzdevumiem. Pirmais uzdevums bija svēršanās. No sākuma katrs skolēns mēģināja noteikt savu aptuveno svaru. Pēc tam to noteica ar svaru palīdzību un salīdzināja, cik tuvu […]
23/11/2018

Mācību ekskursija uz Latvijas Sporta muzeju Rīgā un Siguldas Bobsleja trasi

Mācību ekskursija uz Latvijas Sporta muzeju Rīgā un Siguldas Bobsleja trasi Mācību ekskursijā 22. novembrī 9. klases skolēni apmeklēja Latvijas Sporta muzeju Rīgā. Mūs ļoti laipni uzņēma. Muzeja vadošā pētniece Rita Apine pastāstīja par muzejā redzamo un ekspozīciju „Latvijas Olimpiešu Goda zāle. ZELTS. SUDRABS. BRONZA.” Vara Siliņa vadībā katrs izmēğināja alpīnisma sienu. Atpakaļceļā apmeklējām Siguldas Bobsleja trasi. Bildes no ekskursijas […]
21/11/2018

Latgales ēdieni

Mājturības un tehnoloģiju metodiskā komisija 5. – 12.klašu skolēniem rīkoja pasākumu „Iepazīsim Latvijas novadu ēdienus!”. Pagājušā gadā skolēni iepazina Kurzemes, Vidzemes un Zemgales ēdienus .Īsi pirms svētkiem, 15.novembrī, notika pēdējā nodarbība „Latgales ēdieni”. Vidusskolēni meklēja informāciju par senajiem Latgales ēdieniem, tos apkopoja un prezentēja 10. klases skolniece Madara Zēmele šajā nodarbībā. Interesanti bija dzirdēt ēdienu nosaukumus-“Guļbešņieki”, “Krupņiks”, “Oliņieks” un citus. […]