Mācības

26/09/2018

Mācoties no dabas

13. septembrī 5.-12.klašu skolēniem notika dabas izziņas nodarbības dabaszinībās un bioloģijā kopā ar Dabas izglītības centra “Ziemeļvidzeme” vadītāju Intu Somu. 9.-12. klašu skolēni piedalījās nodarbībā „Gaisa kvalitāte un ķērpji” Vispirms klasē skolēni interesantās aktivitātēs atsvaidzināja bioloģijas stundās  gūtās zināšanas par ķērpju uzbūvi un veidiem. Tālāk sekoja pētījuma plānojums un pieņēmuma izvirzīšana par ķērpju daudzveidību un gaisa tīrību skolas apkārtnē. Darbs […]
18/05/2018

Simts dzejoļi manai Latvijai

16.maijā septiņi speciālo klašu skolēni A. S. Dedze (2.d kl.), P. J. Kļaviņa (3.d kl.), D. Rakeckis (4.d kl), I. M. Bite (6.d kl.), K.Volberga (8.d kl.), M.Preimanis (6.f kl.)  un E. Stepanovs (4.f.kl.) piedalījās Vidzemes zonas speciālo skolu dzejas dienu „Simts dzejoļi manai Latvijai”pasākumā Gaujienas internātpamatskolā. Lai varētu piedalīties šajā pasākumā, mūsu skolēni bija nopietni gatavojušies, pirms tam piedaloties […]
11/05/2018

Iepazīsti Latvijas novadu ēdienus!

3. maijā 5. – 8. klasei notika Mājturības un tehnoloģiju priekšmetu metodiskās komisijas organizēta nodarbība „Iepazīsti Latvijas novadu ēdienus!” Jau decembrī iepazinānāmies ar Kurzemes ēdieniem un gatavojām sklandraušus. Šajā reizē skolēni noklausījās mājturības skolotājas Rutas Paegles sagatavoto prezentāciju par Zemgales un Vidzemes ēdieniem. Pēc tam visi skolēni devās uz mājturības kabinetu, kur kopīgi pagatavoja Vidzemei raksturīgās maizītes ar kaņepju sviestu […]
02/05/2018

Vēstures karnevāls

25. aprīlī notika tradicionālais vēstures karnevāls. 5. – 12. klašu skolēni savos priekšnesumos attēloja kādu vēstures laika posmu vai notikumu. Gatavošanās bija saspringta, prieks par tiem skolēniem, kuri paši aktīvi iesaistījās scenārija tapšanā un rekvizītu gatavošanā. Jāatzīst, ka priekšnesumi neizdotos bez audzinātāju palīdzības. Kopējiem spēkiem panācām, ka skolas zālē pabija mūsu tālie senči no akmens laikmeta, senās Ēģiptes faraons piedzīvoja […]