Mācības

22/10/2019

Seminārs par nedzirdību – neredzību

Valmieras Gaujas krasta vidusskolas – attīstības centra skolotājas Z.Banaga, S.Lapsa, G.Stankeviča un V.Ragēvičiusa  10. oktobrī piedalījās Seminārā par nedzirdību – neredzību Rīgas Strazdumuižas vidusskolā – attīstības centrā. Semināru organizēja Ziemeļvalstu Ministru padomes  birojs Latvijā. Seminārā skolotājas guva zināšanas, kā identificēt nedzirdīgu – neredzīgu cilvēku un kā kombinētais traucējums ietekmē cilvēku dzīvi. Lektore Trīne Skeua Uldāle (Dānija) iepazīstināja ar nedzirdības – […]
15/10/2019

Strādājam radoši

Dzeja – nav nemaz tik viegli izprast tās sajūtas, kuras dzejnieks ir ielicis savos dzejoļos un kā tās saistās ar paša skolēna emocijām. Divi lieli dzejnieki, divas lielas personības – Imants Ziedonis un Ojārs Vācietis. 8. klases skolēni, iepazīstoties ar Imanta Ziedoņa dzejoli “Kādām dīvainām kustībām …”, gatavoja prezentācijas par neparastām vietām Latvijā un pasaulē. Imants Ziedonis daudz ceļoja pa […]
10/10/2019

Lepojamies un priecājamies par mūsu skolotājām!

3.oktobrī Valmieras Drāmas teātrī Skolotāju dienas noskaņās tika godināti Valmieras pilsētas izglītības iestāžu pedagogi par nozīmīgu ieguldījumu pedagoģiskajā darbā un ievērojamiem sasniegumiem izglītībā. Apbalvojumus saņēma trīs mūsu skolas pedagogi: 1) pirmsskolas speciālā pedagoģe Mārīte Klapenkova saņēma Izglītības un zinātnes ministrijas apbalvojumu “Atzinības raksts” par pašaizliedzīgu un profesionālu darbu ar izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām, par prasmi novērtēt un veicināt katra izglītojamā […]
10/10/2019

Skolotāja apgūst spēli Eco-Buddy

Skolotāja Dace Lediņa septembra beigās Latvijas vides aizsardzības fonda atbalstītā projekta “Ilgtspējas prasmes nākotnes profesionāļiem” ietvaros piedalījās mācībās un apguva spēles Eco-Buddy vadības un izmantošanas prasmes. Vienlaikus skola saņēma sešu spēļu komplektu. Ar tā palīdzību, strādājot mazajās grupās, visa klase varēs spēlēt šo spēli, tādējādi nodrošinot šāda mācību instrumenta integrēšanu mācību procesā. Spēle Eco-Buddy veidota, lai panāktu pozitīvas izmaiņas un […]