Mācības

29/04/2024

“Saules ritmi” Cesvaines pilī

Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkursa “Saules ritmi” 2. kārtas  Vidzemē noslēgums Cesvaines pilī. Cesvaines pilī bija izstādīti 200 darbi no visas Vidzemes, starp tiem arī mūsu skolas 8.klases skolnieces Gintas Glāznieces zīmējums. Tas ir slavējami kaut vai tāpēc, ka Gintai bija jākonkurē ar kuplu dalībnieku skaitu no Valmieras skolām, tai skaitā arī mākslas skolas audzēkņiem. Saulainā pavasarā dienā apskatījām […]
17/04/2024

Izzina iespējas apgūt profesijas!

16.aprīlī 9. a klases skolēni, apmeklēja “Atvērto durvju dienas” VGV-AC Vaidavā, lai iepazītos ar profesionālās izglītības programmu piedāvājumu pēc pamatizglītības ieguves. Jaunieši iepazinās ar skolas piedāvātajām profesiju apguves programmām un ekskursijā pa skolu uzzināja, ko apgūst “Komerczinībās”, vēroja audzēkņu praktisko darbošanos “Kokizstrādājumu izgatavošanā”, uzzināja, kādas prasmes apgūst “Mājturības “programmā, kur tiek sagatavotas kvalificētas mājkalpotājas un iepazināmies ar “Edināšanas pakalpojumu” skolotājām […]
16/04/2024

Dizaina un tehnoloģiju konkurss “Mēnesim robs”

Mūsu skola piedalījās speciālo skolu konkursā dizainā un tehnoloģijās par tēmu “Mēnesim robs” ( pēc O. Vācieša dzejoļa), ko pārstāvēja 9.a klases skolniece Evita Treiliņa. Pirms konkursa skolotājas vadībā, tika zīmētas skices un izstrādāts mājas darbs dažādās tehnoloģijās un materiālos. Darbs bija interesants un prasīja īpašu pacietību un precizitāti. Konkursā praktiskajā darbā uz vietas skolniecei bija jāfilcē sapņi, kādi radās […]
15/04/2024

Projektu nedēļa Vaidavā

Kā katru gadu, arī šogad no 09.04 – 12.04.  Valmieras Gaujas krasta vidusskolā – attīstības centrā Vaidavā noritēja projektu nedēļa. Skolēnu uzdevums bija iepazīties ar tik nopietno un svarīgo tēmu “Klimata pārmaiņas”. Visu klašu audzēkņi, atbilstoši savām spējām, padziļināti apguva un  uzzināja, kas ir klimata pārmaiņas un globālā sasilšana, kādēļ klimata pārmaiņas notiek, kā cilvēks ietekmē globālo sasilšanu un kā […]