Dzejas dienas skolas bibliotēkā

Septembrī Latvijā atzīmē Dzejas dienas. Arī mūsu skolā jau par tradīciju kļuvuši Dzejas dienām veltīti pasākumi.

15.septembrī skolas jaunajā bibliotēkā notika ‘’Dzejas darbnīca’’, kuru vadīja skolotāja bibliotekāre Anita Kalniņa. 1. – 4. klašu skolēni tika aicināti piedalīties aizraujošā dzejas radīšanas procesā. Vispirms skolēni noskaidroja, kas tad tā dzeja tāda ir un ar ko tā atšķiras no stāstiņa.  Ar skolotājas palīdzību tika sacerēti dzejolīši, kurus pierakstīja uz interaktīvās tāfeles un pēc tam varēja izlasīt, kas sanācis. Dzejoļu sacerēšanā piedalījās visi bērni. Bija jautri, jo mēs nezinājām kāds būs gala rezultāts!

Tāpat skolēni varēja salikt dzejoļu rindas pareizā secībā, jo aploksnē tās bija ‘’nejauši sajaukušās’’.

Nodarbības noslēgumā tika iedotas darba lapas, no kurām skolēni izveidoja savas klases dzejoļu grāmatiņu. Par čaklo darbošanos bērni tika pacienāti ar saldumiem.

Liels paldies skolotājai bibliotekārei Anitai par interesanto, aizraujošo nodarbību!

Internāta skolotāja Gunita Mežule

16.09.2021.