Mācības

22/12/2022

Teātris un drāma 12. klasē

Šī mācību semestra laikā 12. klases skolēni mācību priekšmetā Teātris un drāma apguva tēmu Vizuālā māksla kā iedvesmas avots jaunam produktam. Skolēni darbojās kā scenārija, tēlu, skaņu veidotāji un ar pašgatavotām lellēm attēloja notikumus spoku stāstos. Pateicoties tam, skolēni guva apstiprinājumu, ka skatītājam interesantāk ir, ja jebkuru uzstāšanos pavada dažādas vizualizācijas, interesants fons, skaņas efekti. Tāpat šī darbošanās apliecināja, ka […]
19/12/2022

Kompetenču izglītība- “Inženierzinības dzīvē”

Pirmdien ,19.decembrī, Valmieras Gaujas krasta vidusskolā- attīstības centrā notika integrētā mācību stunda. Mācību stundu vadīja iznženierzinību skolotāja Inguna Ulase un uzņēmējdarbības pamatu skolotāja Lolita Eklone. Tās laikā 8./7.b klases skolēni apguva hidraulikas un pneimatikas procesus un 12. klases skolēni raksturoja uzņēmējdarbības iespējas , kuros tiek izmantoti šie procesi , kā arī skolēni visi kopā  iepazina   automehāniķa, dažādu jomu inženiera un […]
30/11/2022

Prezidenta runa

24. novembrī Sociālās un pilsoniskās mācību jomas skolotājas vidusskolēnus pulcēja uz pasākumu, kuru mūsu skolā rīkojām pirmo reizi. 14 uzņēmīgākie skolēni piedalījās publiskās runas priekšnesumā “Prezidenta runa”. Jaunieši centās iejusties valsts prezidenta lomā, uzrunājot Latvijas tautu 18. novembrī. Kā jau visi publiski pasākumi, arī “Prezidenta runa” saistījās ar gatavošanos, uztraukumu, balss drebēšanu, sirds dauzīšanos un vajadzīgo vārdu aizlidošanu debesu tālumos. […]
22/11/2022

Pasaules koks – mūsu dzīve

9. klases skolniece Parisa Upesjure – Lukša par savu latviešu dzīves izpratnes (mitoloģijas) koku saka: “Es izvēlējos ozolu, tāpēc ka man ļoti patīk šī koka forma. Tas ir stiprs un spēcīgs, tas ir mūsu nacionālais koks. Es daudz skatījos un pētīju internetā, kas man palīdzēja izdarīt izvēli.” Ļoti interesanta ir Parisas ideja par mājiņu kokā, kas saistās ar atmiņām par […]