Mācības

06/01/2020

Valsts pārbaudes darbu grafiks

Skolas valsts pārbaudes darbu grafiks 2019./2020. mācību gadam.
20/12/2019

Ziemas brīvdienas

Ziemas brīvdienas no 2019. gada 23. decembra līdz 2020. gada 3. janvārim. Mācības atsākas 6. janvārī. Skolā var ierasties 5. janvāra vakarā. Skolas administrācija
18/12/2019

Starppriekšmetu pasākums „Valodu karuselis”

1.semestra noslēguma pēdējās mācību dienas nu jau vairākus gadus skolā saistās ar kādu pasākumu latviešu valodā un literatūrā, bet pēdējos divus gadus  – ar starppriekšmetu pasākumu. Šogad tā bija spēle “Valodu karuselis”. Pasākums notika 17. decembrī divos posmos. Pirmais posms notika skolas zālē. Ar skolotājas Daces Lediņas atbalstu visi skolēni tika sadalīti komandās – tas notika ar izlozes palīdzību. Kopā […]
06/12/2019

Pieredzes apmaiņas seminārs

28. novembrī mūsu skolas pedagogi devās pieredzes apmaiņas seminārā uz Rīgas Valda Avotiņa pamatskolu – attīstības centru. Skola īsteno Speciālās pamatizglītības programmas izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem un Speciālās pamatizglītības programmu izglītojamiem ar valodas traucējumiem. Pedagogi iepazinās ar mācību darba organizāciju skolā, atbalsta personāla un logopēdu darbu. Logopēdu kabinetos iepazinās ar izstrādātiem metodiskiem materiāliem. Skolā mācās trīs skolēni ar dzirdes traucējumiem. […]