Mācības

22/11/2019

Sociālo zinību metodiskās komisijas nodarbība

21. novembrī Sociālo zinību metodiskā komisija  rīkoja nopietno spēli „Atrodi mani!”. Tā bija nodarbība par svarīgu tēmu – kā paziņot draugiem savu atrašanās vietu, ja gadās nepazīstamā vietā apmaldīties. 7.klases skolēni un arī daži vidusskolēni kopā ar skolotājām Ilonu, Daci un Zinu „apmaldījās svešā pilsētā”. Skolotāja Antra organizēja meklētāju grupu no 8./9.d klases skolēniem. Veicās gandrīz visiem meklētājiem, visveiklākais meklētājs […]
15/11/2019

Skolēnu radošo darbu izstāde „Latvija zem saules zīmes”

Gatavojoties Latvijas 101. gadadienai, skolēni izvēlējās tēmu, lai teiktu labus vārdus savai zemei, valstij, cilvēkiem – “Latvija zem saules zīmes”. Cik ļoti dažādi mēs varam runāt par Latviju! Matemātikas stundās skolēni runāja skaitļu valodā „Latvija skaitļos” veica aprēķinus par karogu, interesanti bija uzzināt par iedzīvotāju skaitu, vajadzēja izdomāt, ko likt svētku galdā un cik tas izmaksās, ģeometriskos pārveidojumos tika izmantotas […]
11/11/2019

Mācību satura veidošana ar tehnoloģiju palīdzību

Laikā no 2.11.2019. līdz 30.12.2019. trīs mūsu skolas skolotājas apgūst pedagogu profesionālās pilnveides programmu „Mācību satura veidošanu ar tehnoloģiju palīdzību”, kas notiek Rīgā, Baltijas Datoru akadēmijā. Programmas mērķis ir apgūt zināšanas un attīstīt prasmes, kas nepieciešamas vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu pedagogiem, lai ar dažādu ITK rīku palīdzību veidotu un droši izmantotu interaktīvus un radošus mācību materiālus un uzdevumus, mācību […]
11/11/2019

Jelgavas Spīdolas valsts ģimnāzijas apmeklējums

4. novembrī 4 mūsu skolas skolotājas piedalījās Valmieras Pārgaujas ģimnāzijas direktora vietnieka mācību darbā un pedagogu tālākizglītības un metodiskā centra vadītāja Māra Bušmaņa organizētajā pieredzes apmaiņas braucienā uz Jelgavas Spīdolas valsts ģimnāziju. Spīdolas ģimnāziju visus 22 pastāvēšanas gadus visvairāk raksturo tieši trīs skolas galvenās prioritātes: BRĪVĪBA UN PATSTĀVĪBA – skolā valda garīga brīvība, sapratne un sirsnība starp skolēniem un skolotājiem, […]