Mācības

09/03/2018

Latvijai 100 „Atklāj Latviju no jauna” – ceļojums pa Latviju

Priekšmetnedēļas ietvaros notika pasākums starp klašu komandām un izzinu” 21.februārī Sacensība starp klašu komandām notika 9 stacijās. Katra klase piedalījās kā komanda. Stacija – Latvijas kontūra – Salikt puzli par Latviju. Ja komandā ir vairāk kā 4 dalībnieki jāsaliek 2 puzles. Stacija – Latvijas zivis – Zivs kontūrā pēc zilbēm atrast Baltijas jūrā un Latvijas upēs dzīvojošās zivis. Izdomāt vēl […]
09/03/2018

Tehnoloģiju un zinātņu pamatu mācību olimpiāde

20.februārī mūsu skolā notika Tehnoloģiju un zinātņu pamatu mācību olimpiāde. Mācību olimpiādē piedalījās 17 skolēni. Pirmajā daļā darbs notika individuāli. Katrai klašu grupai bija jāveic uzdevumi pa mācību priekšmetiem, īpaši akcentējot zināšanu praktisko pielietojumu sadzīvē. 5.-7.klasei bija uzdevumi- informātikā, dabaszinībās un matemātikā. 8.-9. klasei bija uzdevumi- ķīmijā, ģeogrāfijā, bioloģijā un matemātikā 10.-12.klasei bija uzdevumi- informātikā, dabaszinībās un matemātikā. Otrajā daļā […]
07/03/2018

Svešvalodu olimpiāde

Februāris skolā ir svešvalodu mēnesis – notiek olimpiāde pamatskolas klasēm angļu valodā, bet vidusskolas klasēm – angļu un krievu valodā. Svešvalodu skolotāji sagatavo interesantus nestandarta uzdevumus, skolēnu ziņā ir parādīt savas zināšanas, spēju orientēties dažādās situācijās. Pamatskolas grupā piedalījās labākie skolēni no 4. – 8. klasei. Vidusskolas klasēm bija atklātā olimpiāde – varēja piedalīties visi skolēni. 9. klases skolēni piedalījās […]
27/02/2018

Mājturības un tehnoloģiju priekšmetu skolas olimpiāde

Mājturības un tehnoloģiju metodiskā komisija gadu noslēdza ar skolēnu darbu izstādi, kas bija skatāma gan skolēniem, gan vecākiem. Janvāri sākām ar Mājturības un tehnoloģiju priekšmetu mācību olimpiādi, kas notika meitenēm 31.janvārī un zēniem 5.februārī.Meitenes olimpiādes pirmajā daļā pārbaudīja savas zināšanas un erudīciju dažādos uzdevumos, otrajā daļā  veica praktisko darbu. Praktiskajā darbā meitenes 5.-7.klasei darināja izšuvumu, ko vēlāk iestrādās apsveikuma kartiņās.8.-9.klašu […]