Mācības

16/03/2020

Attālināts mācību process

No 2020.gada 23.marta līdz 14.aprīlim mācības notiks attālināti. Aicinām vecākus un skolēnus iepazīties ar kārtību, kā tas tiks organizēts: Direktores video_informācija_23.03.2020. Mācību priekšmeta skolotāju, internāta skolotāju, skolēnu un vecāku loma un atbildība, īstenojot attālinātu mācīšanos: ATTĀLINĀTS MĀCĪBU PROCESS lomas un atbildība. Skolēnu brīvlaikā (no 16. līdz 20.martam) skolotāji apzināja komunikācijas veidus un tehniskās saziņas iespējas ar katru skolēnu (e-klase, e-pasts, […]
13/03/2020

Pasākums Latvijas Bankā

12.03.20. 7. un 9. klašu skolēni apmeklēja LB Zināšanu centru „Naudas pasaule” – interaktīvo finanšu un izglītības centru. Moto: Nāc, ieraugi, pieskaries, izdomā un apdomā! Ko mēs darījām? Apmeklējām Sprīdīša ilūziju naudas purvu. Mēģinājām „uzlauzt” bankomātu. Cilājām zelta naudas maisus. Mēģinājām rast atbildes: kad, kur un kā radās nauda, vai nākotnē būs skaidra nauda, kāpēc igauņi brauc pie mums iepirkties? […]
09/03/2020

Tehnoloģiju un zinātņu pamatu mācību olimpiāde

20. februārī notika Tehnoloģiju un zinātņu pamatu mācību olimpiāde. Pirmajā daļā skolēni strādāja individuāli un veica uzdevumus pa dabaszinātņu jomas, ģeogrāfijas, matemātikas un informātikas mācību priekšmetiem. Uzdevumi bija diferencēti pa klašu grupām, maksimāli tuvināti ikdienas situācijām. Uzvarētāji pa klašu grupām: 5. – 7. klašu grupā I vieta –   Daniela Šīrante II vieta –  Laura Balode III vieta –  Melisa Slaidiņa […]
09/03/2020

Pasākums „Zini vai uzmini”

Tehnoloģiju un zinātņu pamatu MK 18. februārī  5. – 12.  klašu skolēniem organizēja pasākumu „Zini vai uzmini”. Skolēni izveidoja komandas, apvienojoties pa klašu grupām. Komandas pārbaudīja savas zināšanas un prasmes, kā arī uzzināja daudz ko jaunu dabaszinātņu jomas, matemātikas un informātikas jomās. Mācību priekšmetu skolotāji bija izstrādājuši testa jautājumus. Tēmas bija- Bioloģija, Ģeogrāfija, Matemātika, Dabaszinības, Fizika, Ķīmija un Informātika. Vislabāk […]