Skola skaņās, krāsās un sajūtās

Mākslas dienās “Skola skaņās, krāsās un sajūtās.” 15. februārī skolas zālē skolotāja Līga Grāpēna un Evija Lapiņa rīkoja pasākumu, kura laikā 1.3. f , 1./6. e, 5./9. c, un 4. d /9.- 2. e klašu skolēni piedalījās krāsu stafetē, koka vilciņu griešanas sacensībās, komandās krāsoja varavīksni un mākoņus un vienojās kopējās dejās “A Ram Sam Sam” un “Labada”. Skolotājām palīdzēja 1. a un 8. klašu skolēni. Pasākumā piedalījās 8. klases skolnieces Lindas mamma.
2./7. d, 2./5.c un 8./9.d klases skolēni komandās izvēlējās un spēlējās ar noteikti krāsu priekšmetiem, krāsoja varavīksni un mākoņus.
Paldies visiem dalībniekiem!
Lai skaņas un krāsās veido labas sajūtās ikdienu!

Skolotāja LĪga Grāpēna