Matemātikas un sociālo zinību pasākums

Tā kā straujiem soļiem tuvojas Lieldienas, matemātikas un sociālo zinību pasākumā pievērsāmies Lieldienu tēmai. Lieldienu simboli ir ola un zaķis, tāpēc uzdevumi bija saistīti ar tangramu – olu un zaķu salikšanu. Tangrami sastāvēja no ģeometriskām figūrām, ko jaunāko klašu bērni iepazinuši matemātikas stundās – trīsstūriem, četrstūriem, apļiem. Bērni darbojās arī ar saliktajiem attēliem, tos sagriežot, saliekot, pielīmējot. Vēl citi risināja saskaitīšanas darbības, saskaitot olas.

Vecāko klašu skolēni veica sarežģītākus uzdevumus. Spēles veidā nostiprināja zināšanas par gadalaikiem un to atbilstošiem mēnešiem. Noskaidrojām, kurā mēnesī un gadalaikā katram skolēnam ir dzimšanas diena. Skaitļu un ciparu puzlē skolēni izvēlējās un salika katrs savu skaitli. Ciparu un figūru spēlē “Dobble” svarīga bija ātra reakcija un vērīgums, lai kā pirmais saskatītu vienādos simbolus, nosauktu to krāsu, simbols un pirmais uzliktu. Spēle izvērtās jautra un interesi izraisoša.

Skolēni pasākumā nostiprināja mācību stundās iegūtās zināšanas.

Paldies skolēniem par atsaucīgu līdzdarbošanos.

Skolotājas Dace Sprince un Indra Juste