Ejam mācīties ārpus skolas!

Ejam mācīties ārpus skolas? Ejam! 

Diezgan pavēsa rudens diena. Uzkritis pirmais sniegs, kurš gan ātri cenšas pazust. Bet 6. kases skolēni, priecīgi noskaņoti, dodas uz Valmieras muzeju, kur esam nolēmuši apskatīties latviešu tekstilmākslinieku izstādi “Gobelēns”. Tas ir pavisam savādāk – mācīties ārpus tik pierastās klases vides. Mācīties – tāpēc ka skolēniem pirms izstādes apmeklējuma ir dots uzdevums –

1) apskatīties mākslinieku darbus,

2) izvēlēties vienu, kurš patīk vislabāk un pie tā nofotografēties,

3) zināt šī darba nosaukumu un no kādiem materiāliem tas gatavots.

Liels bija skolēnu pārsteigums un interese par krāsām, par materiāliem, uzzināt, kā tie gatavoti.

Tad atpakaļ un skolu. Pa ceļam vēl mazliet var atrast sniegu un papikoties.

Bet nākošajā dienā skolā vēl darba turpinājums –

1)skolēni gatavoja kolāžu par izstādi,

2) katrs pats zīmēja savu gobelēna skici,

3) atbildēja uz jautājumiem par izstādi,

4) meklēja internetā un apkopoja informāciju par kādu no māksliniekiem.

Prieks par skolēnu interesi.

Latviešu valodas skolotāja Maiga Paegle