Jautrā matemātika

Matemātika ir znātne par reālās pasaules skaitliskajām attiecībām un telpiskajām formām. Tas ir grūts un nopietns priekšmets. Bet izrādās, ka to var apgūt arī jautri spēlējot spēles. Tāpēc sākumskolas skolēni, Ziemassvētku noskaņās, piedalījās matemātikas nedēļas aktivitātēs. Bija jāpilda dažādi uzdevumi, saistībā ar Ziemassvētkiem:

  • jāsaskaita cik adventes vainagu un Ziemassvētku zābaciņu ir skolā pie durvīm;
  • jāuzzīmē simetriski eglīte un eglīšu bumbiņa,
  • jāizlasa teksts un jāizkrāso sniegavīrs pēc norādījumiem;
  • jāizkrāso “jautrie” sniegavīri.

Nedēļas noslēgumā skolēni piedalījās matemātiskajā sporta stafetē. Visi labprāt un ar jautrību pildīja dotos uzdevumus!

Paldies skolēniem un skolotājām par atsaucību un atbalstu!

Skolotājas Egita Eglīte un Sintija Lapsa