Attīstības centrs

22/03/2020

Iekļaujošā izglītība Portugālē

Agnese Dzērve, internāta skolotāja Iekļaujošā izglītība Portugālē:  Teaching Principles and Methods in Inclusive Education Kad pie mums Latvijā ziema vēl bija pilnbriedā, es devos uz Portugāli iepazīties ar iekļaujošās izglītības pamatprincipiem viņu zemē un apgūt pieredzi, kā bērni ar speciālajām vajadzībām tiek iekļauti masu skolās. Sākumā mēs visi viens ar otru iepazināmies, prezentējām savu valsti un katrs no mācību dalībniekiem […]
19/03/2020

Vingrinājumi dzirdes uztveres attīstīšanai bērniem ar kohleārajiem implantiem

VGV-AC metodiķe Uldze Strazdiņa dzirdes attistisana berniem ar KI
12/03/2020

Starpkultūru prasmju un integrācijas pieejas apguve Gvadelupā

Līga Vaite, direktores vietniece, latviešu valodas un literatūras skolotāja Laikā no š. g. 12.01. – 18.01. janvārim piedalījos Erasmus + kursos “ Integrācija un Multikulturalitāte”, kuri notika Gvadelupā  (franču: Guadeloupe), Francijā. Kursos visplašāk pārstāvētas bija dažādas Vācijas skolas, bija dalībnieki no Somijas, Zviedrijas, Polijas, Horvātijas, kā arī speciālās izglītības skolotāja un pasniedzēja no mūsu kaimiņvalsts Igaunijas. Kursi notika skaistajā Gvadelupas […]
01/03/2020

Apstiprināts ASV vēstniecības grants projektu konkursā!!!

ASV vēstniecība ir apstiprinājusi projektu konkursam iesniegto projektu ” The Next Step”. Projekta mērķi: * veidot sabiedrībā objektīvu izpratni par bērniem un pieaugušajiem ar speciālām vajadzībām  – dažādām veselības problēmām, slimībām, to izpausmēm, * informēt un apmācīt dalībniekus, kā konstruktīvi veidot dialogu ar šiem cilvēkiem un viņu ģimenēm, kā sniegt atbalstu, * apgūt dažādus veidus, kā preventīvi strādāt ar tuvākajiem […]