Attīstības centrs

17/11/2022

Erasmus+ projekts Smart  teachers play more

Profesionālās pilnveides kursos KA1 Erasmus+ projekta – Smart  teachers play more (STPM), (gudrie skolotāji spēlējas vairāk) tika sniegtas idejas, kā ar spēļu palīdzību pilnveidot ikdienas mācību procesus. KURSA MĒRĶI: Ieviest “Viedo skolotāju spēles” ideoloģiju un vispirms novērot, kā projekts darbojas vietējās skolās. sniegt dalībniekiem ciešu un personisku ieskatu Islandes skolu sistēmā. veicināt fiziskās aktivitātes mācīšanās laikā. sniegt pasniedzējiem vienreizēju pieredzi un instrumentus, kas tiem nepieciešami, lai veicinātu labklājību un mācītu akadēmiskus priekšmetus, kā arī ar spēles, kustību un prāta palīdzību. iepazīstināt ar milzīgu spēļu un spēļu paņēmienu klāstu. dot skolotājiem iespēju dalīties veiksmīgos pasākumos, ko viņi izmanto savā skolā/valstī, lai mēs varētu mācīties viens no otra. izpētīt, kā vecāki un vietējā sabiedrība var iesaistīties bērnu izglītošanā. palīdzēt skolotājiem ar laiku plānot savu redzējumu par “Spēlēt vairāk” ārpus klases, lai apdomātu savas skolas un plānotu reālistiskus īstenošanas un panākumu pasākumus. izklaidēties, dalīties pieredzē un mācīties no līdzīgi domājošiem skolotājiem dažādās valstīs. turpināt palielināt mūsu skolotāju un skolu tīklu visā Eiropā un ārpus tās robežām! Kursa ietvaros iekļautas sporta, stāstniecības un domāšanas aktivitātes. Tās veicina multimodālu mācīšanos, tostarp vizuālos, akustiskos, lasīšanas, rakstīšanas un kinestētisko mācību stilus. […]
31/10/2022

Pirmsskolas pedagogi dalās pieredzē

Š.g. 28.oktobrī Valmieras Gaujas krasta vidusskolas – attīstības centra pirmsskolā norisinājās praktisks seminārs pirmsskolas izglītības ekspertiem “Atbalsta pasākumi mācību satura apguvei bērniem ar speciālām vajadzībām”, kas tika organizēts sadarbībā ar Izglītības Iniciatīvu centru. Uz semināru-praktikumu kopā pulcējās pirmsskolas ekspertu grupa, lai praktiskā darbībā bagātinātu profesionālo pieredzi bērnu ar speciālām vajadzībām izglītošanā. Semināra-praktikuma ietvaros mūsu pirmsskolas pedagogi organizēja Dabas vides estētikas […]
12/09/2022

Sarunas par bērna adaptāciju

Sākas mācību gads, un vecākiem gan pirmsskolā, gan skolā ir atkal daudz jautājumu. Ko darīt, ja bērnam ir par daudz stresa, uzsākot mācības? Varbūt mainīta mācību iestāde, ir jauni klasesbiedri un skolasbiedri, citi pedagogi, ir daudz jaunu pienākumu un notikumu… Galva griežas no tā visa! Kā palīdzēt bērnam pēc iespējas mierīgāk uzsākt vai atsākt mācības skolā vai pirmsskolā? Atbildes uz […]
30/08/2022

Mūsu skolnieces apgūst uzņēmējdarbību Grieķijā

VGV-AC skolotājas Līga Lāce un Kristiāna Stukāne kopā ar piecām devītās klases skolniecēm – Melisu, Amandu N., Amandu O., Letīciju un Sindiju no šī gada 22.līdz 29.augustam piedalījās jauniešu apmaiņas programmā “Let The Light Flow” Grieķijā, Kalamatā, kopā ar jauniešiem no Polijas, Spānijas, Portugāles, Lietuvas, Grieķijas un Horvātijas apguva visu par sociālo uzņēmējdarbību. Meitenes aktīvi piedalījās apmācībās, aktivitātēs un apguva […]