Attīstības centrs

25/10/2019

Logopēdu atkalsatikšanās

Kad izglītības iestādēs ir noslēdzies aktīvais bērnu runas un valodas pārbaudes laiks, tad arī jomas speciālisti – logopēdi, pēc dažu gadu pārtraukuma 24. oktobra pēcpusdienā varēja sanākt kopā Valmieras Gaujas krasta vidusskolas – attīstības centra pirmsskolā uz pirmo tikšanos. To atklāja iestādes direktores vietniece Iveta Dobelniece, uzrunājot klātesošos ar laba vēlējumiem turpmākam darbam. Semināra laikā jomas koordinatore iepazīstināja kolēģes ar […]
18/10/2019

Starptautiskas mācības Vācijā

Valmieras Gaujas krasta vidusskolas-attīstības centra angļu valodas skolotāja Aija Liberte no 7.- 10.oktobrim piedalījās mācībās “SPI inclusion matchmaking – Find European partners for inclusion projects” Frankfurtē, Vācijā. Mācības organizēja Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, kas veicina jauniešu aktivitāti un jaunatnes dalību programmās un projektos. Man bija iespēja apmeklēt mācības un saprast iespējas, kādas paver ERASMUS+ programmas. ES Izglītības programmas finansē vājdzirdīgo […]
16/10/2019

Darbu atsāk vecāku atbalsta grupas

Valmieras Gaujas krasta vidusskola – attīstības centrs atsāk darbu vecāku atbalsta grupās: 1) vecākiem, kuru ģimenēs aug bērni ar dzirdes traucējumiem – tikšanās 26.oktobrī pl.10.00 2) vecāki, kuri audzina bērnus ar dažādām speciālām vajadzībām, garīgās attīstības traucējumiem utt. – tikšanās 31.oktobrī pl.17.00 Atbalsta grupās vecāki uzdod jautājumus un saņem kompetentas atbildes, dalās savstarpējā pieredzē, gūst atbalstu, mācās saskatīt un novērtēt […]
10/10/2019

Aptauja par personu ar invaliditāti iesaistīšanos sportā

Labklājības ministrija veic aptauju par personu ar invaliditāti iesaistīšanos sportā un sportiskās/fiziskās aktivitātēs. Aptauja būs pieejama līdz 2019.gada oktobra beigām. Aicinām personas (bērnus un pieaugušos) ar invaliditāti aizpildīt anketu! Lai piedalīties aptaujā, spied: http://www.lm.gov.lv/lv/aktuali/aktuali-list/91417-aptauja-par-cilveku-ar-invaliditati-iesaistisanos-sporta. ANO Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām 30. panta 5. daļā ir noteiktas personas ar invaliditāti tiesības piedalīties atpūtas, brīvā laika un sporta pasākumos. Šīs aptaujas […]