Attīstības centrs

10/10/2018

„Kopā varam” – Gaujas krasta vidusskola dalās pieredzē

Ar skolas devīzi un direktores I.Kļaviņas prezentāciju par skolu sākām pieredzes apmaiņas semināru Valmieras Gaujas krasta vidusskolā 8. oktobrī. Pie mums viesojās kolēģi no Lietuvas – Viļņas Psihosociālā darba un integrācijas centra, Nedzirdīgo izglītības centra, cilvēku ar speciālām vajadzībām NVO – un Latvijas Pieaugušo izglītības asociācijas. Vizīte notika programmas Erasmus+ ietvaros, lai iepazītos ar skolas darbību, piedāvātajām izglītības programmām un […]
11/09/2018

Aicinām uz zīmju valodas kursiem

Kā zināms, mūsu sabiedrība ir ļoti daudzslāņaina, un esam taču ievērojuši, ka Valmierā mācās un dzīvo arī cilvēki ar dzirdes traucējumiem. Bet vai mēs esam iedomājušies, kāda ir šo cilvēku ikdiena? Ir ļoti daudz neatbildētu jautājumu, bet, par laimi,  tikpat daudz iespēju mainīt un uzlabot situāciju. Zīmju valoda neiedzimst, tā ir jāmācās un jāapgūst tieši tāpat kā visas pārējās valodas. […]
17/08/2018

Attīstības centrs aicina pedagogus uz mācībām

Valmieras Gaujas krasta vidusskolas – attīstības centrs no 2018.gada augusta līdz novembrim īstenos divas pedagogu profesionālās kompetences pilnveides A programmas (8 stundas) 10 pedagogu grupām: Pirmsskolas izglītības pedagogiem (tai skaitā atbalsta speciālistiem) programma “Bērnu ar dzirdes traucējumiem izglītošanas iespējas un integrācija vispārējās izglītības iestādēs”. Īstenošanas laiks: 30.augusts, 31.augusts, 07.septembris, 28.septembris un 19.oktobris (programma vienai grupai tiek īstenota vienas dienas ietvaros). […]
18/05/2018

Ar skolu iepazīstas Liepājas Universitātes studentes

16. maijā Valmieras Gaujas krasta vidusskolā – attīstības centrā ieradās 11 Liepājas Universitātes 2. kursa studentes, lai iepazītos ar bērnu ar dzirdes traucējumiem valodas veidošanas, dzirdes uztveres attīstīšanas un izglītošanas metodēm. Mācību stundas rādīja skolotājas Zoja Banga, Sniedze Gubina, Gaida Stankeviča, Sintija Lapsa, Vineta Ragēvičiusa, Tatjana Lūkina un Ina Bankava. Studentes atzinīgi novērtēja gūto pieredzi, priecājās par redzēto darba metožu […]