Neformālās izglītības metodes un inovatīvi digitāli rīki kultūrizglītībai

Dace Lediņa, latviešu valodas un literatūras skolotāja

Viduslaiku pilsētā Padujā, sauktā arī par mazo Venēciju, notika programmas Erasmus+ kursi ,,Neformālās izglītības metodes un inovatīvi digitāli rīki kultūrizglītībai

Kursu mērķi bija saistoši un radīja interesi:

Kultūras mantojuma izglītības izpēte kooperatīvā mācīšanās, jauktās mācīšanās un apgrieztās klases kontekstā; neformālas izglītības metožu un rīku apgūšana, lai veicinātu skolēnu kultūras mantojuma izzināšanu, izpēti un  reprezentāciju un kultūras izpratni un izpausmes pamatkompetences; dažādu radošo valodu veicināšana un digitālo rīku izmantošanas uzlabošana stāstu stāstīšanai un kultūras mantojuma izglītībai; pārdomu un inovatīvu ideju rosināšana ilgtspējīgai kultūras matojuma izglītībai.

Apmācībā tika  izmantotas sen zināmās, bet labās metodes un rīki: interaktivitāte, komandas veidošana un komandas darbs, labas prakses gadījumu izpēte, multivide, uz projektiem balstīta mācīšanās, praktiskās laboratorijas, prāta vētra, lomu spēle, sevis un grupas novērtējums un vērtēšana, veidojošā vērtēšana.

Tā kā šim kursam bija vairākas kopīgas iezīmes ar citiem kursiem, dažreiz dalībnieki bija visi kopā, dažreiz atsevišķi atkarībā no konkrētās programmas. Tādā veidā mēs plānojām, sadarbojāmies un guvām ieskatu par citu skolu izglītības sistēmu un praksi.

Visiem dalībniekiem bija jānodrošina saziņa ar pārējiem saviem kolēģiem, kā arī ar pasniedzēju un jāpiedalās noderīgās diskusijās, izmantojot virtuālās klases platformu un e-pastu. Pasniedzēji būs pieejami arī turpmākiem jautājumiem 6 mēnešus pēc kursa beigām, izmantojot e-pastu, LMS vai WhatsApp. Tādā veidā projekta vadītāja mērķis bija iegūt efektīvu uzraudzību, stimulēt savstarpējo tīklu veidošanu, uzturēt kontaktus un dalīties viedokļos, pieredzē un praksē neierobežotu laiku.

Paldies par iespēju piedalīties un dalīties!