Mākslīgā intelekta rīku apguve Barselonā

Daiga Ramata, direktores vietniece izglītības jomā

Projekta “Erasmus+ akreditācija 2023” ietvaros man bija iespēja apmeklēt pedagogu profesionālās pilnveides programmu “Mākslīgais intelekts (MI) izglītībā”, kas norisinājās Barselonā no 18. līdz 22. martam. Šis kurss bija ne tikai iespēja iepazīties ar jaunākajām tehnoloģijām, bet arī apgūt daudzas prasmes, kas ir būtiskas mūsdienu izglītības jomā.

Kursu sākumā iepazināmies ar mākslīgā intelekta pamatprincipiem un to lietojumu izglītības procesā, kas palīdzēja izprast, kā MI var pielāgot individuālajām vajadzībām un veicināt efektīvāku mācību pieredzi.

Apguvām arī zināšanas par dažādiem instrumentiem un tehnoloģijām, ko var izmantot skolēnu mācīšanās darba individualizēšanai. Tas ietver dažādas mācīšanās platformas, virtuālos asistentus un apmācības sistēmas, kas ļauj skolēniem mācīties individuālā tempā un sasniegt katram vislabākos iespējamos rezultātus. Tāpat arī apguvām dažādus rīkus un metodes, kas var sniegt palīdzību un atbalstu mācību procesā, veicinot skolēnu motivāciju un interesi.

Kursos arī analizējām ne vien tehnoloģiju izmantojumu, bet arī ētiskos aspektus darbā ar MI. Apspriedām, kā nodrošināt atbildīgu un ētisku mākslīgā intelekta izmantošanu izglītības procesā, kā arī kritiski izvērtējām mākslīgā intelekta ietekmi uz izglītības kvalitāti un skolēnu sagatavošanu nākotnei – profesiju apguvei un mācību turpināšanai pēc skolas absolvēšanas.

Kopumā šis kurss bija kā aizraujošs ceļojums, kas iedvesmoja dalībniekus iegūt jaunas zināšanas un prasmes, lai uzlabotu izglītības procesu skolās.  Katrs dalībnieks ir devies mājup ar apziņu, ka ir vērts ieguldīt laiku un citus resursus, lai integrētu šīs jaunās zināšanas un veiksmīgi pielāgotu tās ikdienas darbā, lai labāk atbalstītu skolēnus un veicinātu viņu mācību sasniegumus.

Paldies visiem aizrautīgajiem grupas dalībniekiem no Lietuvas, Francijas, Vācijas, Slovēnijas un kompetentajai kursu vadītājai Gellai!

Kursos apgūtās tēmas:

 • Kas ir mākslīgais intelekts?
 • Mākslīgā intelekta ietekme uz izglītību: iespējas un izaicinājumi

 • Ētiski apsvērumi darbā ar MI izglītības procesā – atbildīgas izmantošanas nodrošināšana

 • Instrumenti un tehnoloģijas individualizētam mācību procesam

 • Mācību uzlabošana klasē ar mākslīgo intelektu: virtuālie asistenti un inteliģentās apmācības sistēmas.

 • mākslīgā intelekta tērzēšanas robotu un virtuālo asistentu izmantošana, lai atbalstītu skolēnu iesaistīšanos un

personalizētu mācīšanos.

 • Vērtēšanas un atgriezeniskās saites prakses uzlabošana, izmantojot mākslīgā intelekta tehnoloģijas

 • Ml tehnoloģiju iekļaušana mācību stundu plānošanā un mācību programmu izstrādē.

 • ar Ml palīdzību veidotu mācību stundu plānošana un satura veidošana

 • Ml vadīta izglītojoša satura izveide

 • Spēļu spēlēšana un mākslīgā intelekta skolēnu iesaistes un individualizētas mācīšanās atbalstam

 • Ml ietekmes uz izglītību novērtēšana un izvērtēšana

 • Mākslīgais intelekts un nākotnes prasmes: skolēnu sagatavošana pasaulei ar mākslīgo intelektu

 • Nepārtraukta profesionālā pilnveide Ml izglītībā

 • Pieejamie resursi

 • Iegūto zināšanu un rīku izmantošana praksē